LEIF GULLSTEINleif.gullstein@bergens-tidende.no

Det var formannskapet i Askøy kommune som vedtok dette i formiddag.

Askøy kommune vil overta området fordi de ser fordeler med en eier med tanke på fremtidig utnyttelse. Kommunen forventer tilbakemelding fra Bergen innen utgangen av januar.

Hvis ikke kontakten med Bergen fører frem vil Askøy starte arbeidet med å ekspropriere området.

fakta/Hanøytangen * Hanøytangen ble våren 1992 kjøpt av Askøy og Bergen kommuner for til sammen 16 millioner kroner av Aker-konsernet.* 14. juni 2000 inngikk AS Hanøytangen en intensjonsavtale med Mjellem & Karlsen Ei-endomsutvikling AS, Hordaland Maritime AS og Kværner Oil & Gas AS om salg av det 760 mål store industriområdet, for 12 millioner kroner.* Bystyret i Bergen mente kontrakten ikke var god nok, og ville sikre seg mot spekula-sjon. Askøy kommune aksepterte avtalen og så frem til ny industriaktivitet. * Mjellem & Karlsen trakk seg i begynnelsen av desember fra videre forhandlinger om området fordi Bergen stilte for kompromissløse krav. * Flertallet i bystyret i Bergen vedtok 18. desember 2000 å selge området til DOF-gruppen, under ledelse av Magnus Stangeland, for 25 millioner kroner. Den Austevollba-serte gruppen består av DOF Industri AS, Sjøtrollgruppen og Per Skarveland AS.