«Don't give in to the dark side. Vote bokmål».

Oppslaget står side om side ved opplysningane om kor stemmelokalet på Fauskanger skule er. 1639 røysteføre nord på Askøy kunne i går stemme over kva målform elevane på Træet og Fauskanger skular skal ha.

Det har vore harde frontar i saka, som enda med at nynorsk fekk flest røyster. 454 deltok i valet, ein valdeltaking på 27,7 prosent.

Resultatet: Træet 80 bokmål, 130 nynorsk. Fauskanger 96 bokmål, 105 nynorsk. Førehandsstemmer: 13 bokmål, 30 nynorsk. I alt: 189 bokmål, 256 nynorsk.

Nå skal resultatet opp til avstemming i kommunestyret.

Bergensdialekt spreier seg

I solsteiken utanfor Fauskanger skule hadde ekteparet Solberg tatt turen til skulen for å stemme. Det er lenge sidan dei hadde born i skulealder. Det er prinsippet som gjeld.

— Eg ser ingen grunn til at det ikkje skal vere nynorsk på skulen her. Det er det vi har vakse opp med, seier Kari Solberg.

Det er nokre månader sidan skulesjef Åge Rosnes la fram ei sak om målføre for kommunestyret i Askøy. Bakgrunnen var at eit fleirtal av foreldra på nynorskskulane Træet og Fauskanger no valde bokmål for borna sine.

— Dette er ei sak om organisering og logistikk i skulekvardagen. Når mange klassar må delast i skuletimen, blir dette eit praktisk problem. Det dreier seg om romkapasitet og pedagogikk. Økonomi er berre ein liten del av dette, seier Rosnes.

Skuldingane har hagla om at avstemminga berre er eit sparetiltak. Det har og vore reagert på at forslaget om folkeavstemming kom frå politikarane, ikkje frå foreldra sjølve.

Træet og Fauskanger er dei to siste nynorskskulane på Askøy. Stor tilflytting frå Bergen er mykje av årsaka til at fleire vel bokmål. Det likar ikkje ekteparet Solberg.

— Vi ser at bergensdialekten spreier seg over heile Vestlandet. Heile Florø snakkar jo bergensk. Det ville vere synd om dei fine dialektane forsvinn, seier Kari og Einar Solberg.

– Tull med avstemming

Inne i røystelokalet sit ikkje mindre enn seks funksjonærar som skal passe på at alt går rett for seg. Då BT var der like før klokka 11 i føremiddag, hadde kring 50 personar vore innom. Totalt har 1600 personar røysterett.

Nina Osberg Fauskanger styrte valet på Fauskanger. Ho synest ikkje noko om folkerøystinga.

— Det er tull at dette er ei sak som kjem frå skulesjefen. Før har det vore foreldra som har teke initiativet. Dette kunne ha venta til neste år, når det er kommuneval, seier Osberg Fauskanger.