Tilstellinga tek til klokka 11.45 og varer ein halv time. Ordføraren på Askøy, Kari Manger, skal overrekke sertifikatet. Både tilsette og elevar blir til stades.

Dette er den første vidaregåande skulen i Hordaland som oppnår denne miljøsertifiseringa.