Det melder Askøyværingen. De skriver at flertallet i formannskapet i Askøy denne uken vedtok å melde kommunen ut av det regionale næringssamarbeidet.

— BRB er overflødig, det har Frp ment lenge, sa Roald Stenseide (Frp).

— Vi tenker det er bedre å fokusere på det fylkeskommunen i Hordaland kan bidra med, sa Terje Mathiassen (Ap).

Mot anbefalingen

Ifølge Askøyværingen var innstillingen fra rådmannen at Askøy fremdeles skulle beholde medlemsskapet. Ordfører Siv Høgtun (H) fortvilte over avgjørelsen.

— Det er helt forferdelig om vi melder oss ut, sa Høgtun.

Administrerende direktør i BRB, Ole Hope, sier de var klar over at diskusjonen gikk rundt medlemskapet i Askøy.

— Vi må bare konstatere at de ønsker dette, og rigge vår butikk etter det. Det er ikke noe mer dramatisk enn som så.

Synes det er leit

Hope skal orientere styret om beslutningen på neste styremøte den 16. desember.

— Fra vår side er jo dette leit. Askøy er en fryktelig viktig aktør i det regionale samarbeidet. Vi har hatt et tett samarbeid, og når de nå trekker seg ut er det leit for de prosesser og prosjekter vi har hatt. Men slik er demokratiets innhold. Vi må forholde oss til at politikerne har bestemt dette.

Dårlig for samarbeid

For det regionale samarbeidet rundt Bergen er dette ikke bra, mener han.

— Vi har hatt gående prosjekter som omhandler hele regionen. Vi får opp plattformer som synliggjør næringsarealet, vi har regionale markedsføringsprosjekter, og vi har etablerertjenestene. Det er mange tjenester vi har levert til Askøy. Når de nå melder seg ut, så melder de seg ut av de aktivitetene også.

Hope sier de fremdeles har 21 eierkommuner, og at Askøy sin utmelding ikke vil få noen konsekvenser for de tjenestene de leverer til eierne.

Må endre seg

Gruppeleder for Ap i bystyret i Bergen, Harald Schjelderup, mener det er dumt for samarbeidet at Askøy melder seg ut.

— Men dette sender et signal om det vi har hevdet lenge, nemlig at BRB har dårlig forankring hos de folkevalgte.

Han ønsker ikke at Bergen skal melde seg ut av samarbeidet, men mener BRB må legges om.

— BRB har for sterk tilknytning til dem som styrer de enkelte kommunene. Som Høyre på Askøy, og byrådet i Bergen. Skal vi få til et styrket regionalt samarbeid, noe vi trenger, så må de folkevalgte involveres sterkere.

Schjelderup mener selskapet allerede har tatt innover seg dette. Han håper en slik omlegging vil føre til at BRB spisser oppgavene sine ytterligere i årene som kommer.

Skal spisses

Kulturbyråd Gunnar Bakke (Frp) er også styreleder i BRB. Han tar til etteretning at Askøy melder seg ut, men sier næringssamarbeidet fortsetter.

— Jeg mener at samarbeidendekommuner i Business Region Bergen kan løse felles regionale utfordringer og atselskapet er en viktig ressurs for vår region.

Bakke sier det arbeides konkret med å spisse oppgavene for selskapet.

— Med utgangspunkt i Strategisk næringsplan som ervår felles politiske plan for næringsutvikling i hele regionen, arbeides detmed å skape næringsvennlige medlemskommuner, regional markedsføring ogprofilering, og internasjonalisering av regionen gjennom nettverksbygging ogsynliggjøring av regionens kompetanse.

LEI SEG: Ordfører i Askøy, Siv Høgtun (H), mener det er forferdelig at flertallet i kommunestyret melder kommunen ut av det regionale samarbeidet BRB.