Flyttelass på flyttelass med nye skattebetalere krysser Askøybroen og fører til at kommunens budsjett for neste år øker med hele 10 prosent.

Ekstra lønnsom blir folkeveksten neste år, fordi det i statsbudsjettet er foreslått å legge folketallet neste år til grunn for rammeoverføringene neste år. Denne justeringen alene øker inntektene på Askøy med 4,5 millioner.

Mangler 24 millioner

Inntektsvekst til tross: Når formannskapet møtes tirsdag for å studere rådmannes budsjett-tall, vil et hovedtema bli gapet på 21,6 millioner som mangler for å få budsjettet i balanse.

I tillegg kommer underskuddet på 2,9 millioner fra 2001, som neppe blir dekket inn i år. Siste prognose for 2002 lyder på minus 15,7 millioner.

Varsler tjenestekutt

I tråd med Askøy-tradisjonen venter rådmannen til politikerne bestiller en kutt-liste, før han presenterer en. Derfor er det ennå ikke foreslått hvor pengene skal hentes fra.

Men i grunnlagsdokumentet sitt, prøver rådmann Per Edvard Hillestad å forberede politikerne på hva som venter.

— Utfordringene som kommunen står overfor i 2003, er av en slik størrelse at de krever nytenkning og utradisjonelle løsninger, samtidig som man må akseptere at tjenestenivået ikke kan opprettholdes i sitt nåværende omfang, lyder varslet fra Hillestad.

Særlig er det elevveksten som sprenger budsjettet. Nye klasser og flere elever koster kommunen 10 millioner ekstra neste år.

Også eldreomsorgen krever ekstra millioner neste år.