— Vi mener det er best å følge det løpet som er lagt, og innføre Autopass uten noe parallelt system i tillegg, og dette har jeg skrevet i min innstilling til Vegdirektoratet, sa Ole Christian Torpp til bt.no i formiddag.

Men Vegdirektoratet kjente til Torpps innstilling før den var avsendt, og hadde da for lengst avgjort saken.

— Vi har den policy at i saker som dette følger vi opp den innstillingen som kommer fra de lokale vegmyndigheter. Derfor kan vi allerede opplyse at vi har avgjort saken i tråd med den innstillingen som kommer fra regionvegsjefen. Det blir bare Autopass, og ingen delt bompengeordningen på Askøybroen fra mandag 2. februar, sier Jacob Trondsen, leder for Autopass-prosjektet i Vegdirektoratet, til bt.no.

Dette betyr Askøyværingene fra mandag 2. februar må si farvel til en billettordning som de etter hvert har utviklet et fortrolig og godt forhold til. Den ordningen har bl.a. gjort det mulig å la gjester fra fastlandet nyte godt av rabattordningen på 40 prosent.

På Askøy er de nå klare til ny kamp.

— Nå ble jeg virkelig forbannet. Jeg skulle tro vi ga veivesenet klar nok beskjed før jul. Men siste ord er ikke sagt i denne saken. Statens vegvesen skal få høre fra oss, sier Tore Christian Gjelsvik, en av lederne for aksjonistene mot Autopass.

NÅ BLIR DET BRÅK: 9000 mennesker på Askøy protesterte mot AutoPass. De presset brostyret til å gå inn for en delt løsning, men det nekter Veidirektoratet å gå med på.
FOTO: GIDSKE STARK