KARI PEDERSEN

I et nytt ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag morgen vedtok Askøy-politikerne å selge Hanøytangen så snart som mulig. Men formannskapet sier ingenting om hvem salget skal skje til.

I det enstemmige vedtaket understreker imidlertid politikerne at salget må gjennomføres uten brudd på EØS-reglene.

Ordføreren Kari Manger gir denne forklaringen på at EØS-avtalen trekkes inn:

– På tampen av denne prosessen er det påstått at å selge til andre enn høyeste bud, kan være brudd på EØS-avtalen. Derfor har vi sagt at vi vil ta hensyn til hvordan området blir videreutviklet som næringspark og hva som gir langsiktige arbeidsplasser når vi avgjør hvem som skal få kjøpe.

Om nødvendig vil Askøy gjennomføre en ny budrunde, understreker Manger.

Rådmannen har fått fullmakt til å engasjere advokatfirmaet Secher & Co for å ivareta hensynet til EØS-avtalen og gjennomføre salget.

To grupper konkurrerer om å få overta Hanøytangen. En gruppe som opprinnelig bestod av Maritime Group, Kværner Olje & Gass og Mjellem & Karlsen vil gi 13 millioner, mens Austevoll-baserte DOF-gruppen har budt 25 millioner.

Når Bergen nå overlater sin halvdel av området til Askøy, blir prisen lik høyeste bud. Men Bergen vil vente et halvt år med å innkreve betalingen. Askøy har tidligere ønsket å selge til verftsgruppen som lokker med hundrevis av nye arbeidsplasser på området.

Uansett hvem som får overta, skal det skje raskt, understreker Manger, og legger til at det kan bli aktuelt å inngå en midlertidig leieavtale inntil formalitetene er på plass.