Ved å bruke nærmere 70 millioner kroner av en forventet salgsgevinst på å nedbetale gjeld, kan kommunen årlig spare 13 millioner kroner i renter og avdrag.

Kuttliste

Dette vil likevel ikke være tilstrekkelig til å få kommunebudsjettet i balanse neste år. I den kuttlisten som rådmannen la frem for formannskapet i Askøy i dag morges, ligger det også inne en reduksjon i antall ansatte på mellom seks og åtte personer. Sammen med andre kutt i driftsbudsjettet kan det gi en innsparing på fire millioner kroner.

Smørbrødliste

Det er formannskapet som lager budsjettinnstillingen. Rådmannen har bare lagt frem en smørbrødliste på bakgrunn av at kommunen mangler 24 millioner kroner på å gå i balanse neste år.

Blant tiltakene på smørbrødlisten er også innføring av eiendomsskatt i Askøy fra neste år av, både for private og for næringslivet.

I 2002 kan eiendomsskatten gi kommunen 4,4 millioner kroner i inntekter. Den kan justeres opp og gi kommunen 15,4 millioner kroner i inntekter i 2005.