KARI PEDERSEN

Det 100 mål store området er taksert til syv millioner kroner. For den prisen får askøyværingene ikke bare et stykke flott kystnatur. På kjøpet følger to brakker, en befalsmesse og lagerbygg.

I går vedtok flertallet i formannskapet å arbeide videre med kjøpet.

— Mulighetene er mange. Vi ser for oss at fortet kan bli både leirskole og opplevelsessenter. Eventuelt kan bygningene huse Herdla museum, sier fungerende ordfører Åge Rosnes (SV).

Fortet på Herdla, som ble anlagt av tyskerne under den annen verdenskrig, skal selges. Skifte Eiendom har delt fortet i to i forbindelse med salget. Den nordlige del av eiendommen, ca. 170 mål, er tenkt som friluftsområde med staten som eier.

Den sørlige delen vil Skifte Eiendom selge på det åpne markedet.

Men askøypolitikerne trenger ikke kvi seg for budrunden. Politikerne har nemlig makten til å bestemme hva området brukes til. Hele forsvarets eiendom er i kommuneplanen avsatt til landbruk, natur og friluftsområde. Dispensasjon fra kommuneplanen må godkjennes både av lokale og statlige myndigheter. Utsikt til slike begrensninger vil trolig kjølne kjøpelysten til eventuelle konkurrenter.

I går var formannskapet på befaring. De likte det de så. Rådmannen er nå gitt i oppdrag å konkretisere planene for Herdla frem til saken skal opp i kommunestyret i mai.

FORT TIL SALGS: Herdla fort ligger på den delvis skogkledde halvøyen midt i bildet. Den flate åpne gressbakken, der flystripen lå, er ikke omfattet av salget.<p/>ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG