Budsjetthøsten er en årviss øvelse i spinking og sparing. Nå nærmer kommunen seg en grense, mener rådmann Per Edvard Hillestad i Askøy.

— Vi nærmer oss grense på den måten at hvis vi fortsetter å stramme inn, vil det få uheldige utslag på tjenestetilbudet vårt, sier Hillestad til Bergens Tidende.

Derfor oppfordrer Hillestad politikerne til å tenke utradisjonelt når de i disse dager tar fatt på arbeidet med å snu stadig nye steiner på jakt etter sparemuligheter og nye inntekter.

Selv ser rådmannen for seg at Askøy innleder samarbeid med andre kommuner og deler på arbeidsoppgaver. Gjerne en kommune et annet sted i landet eller i en annen del av Hordaland. Med dataverktøy er geografi blitt uvesentlig, påpeker Hillestad, som i en periode var rådmann både for Osterøy og Askøy.

— Vi må gjerne drive arbeidsdeling med Osterøy, eller andre kommuner. Den delte rådmannsjobben ga et godt grunnlag for å tenke videre i samme retning, sier Hillestad, som vegrer seg mot å nevne eksempler på arbeidsoppgaver som kan «outsources» til samarbeidspartnere.

— Men det finnes ulike saksbehandlingsjobber utført på data som kommuner kunne samarbeide om, sier han.

— Hvorfor ikke heller ta skrittet fullt ut i form av kommunesammenslåing?

— Det er ett alternativ, men kommunesammenslåing vil ikke jeg ha synspunkter på.

Askøy mangler 15 millioner for å bringe 2004-budsjettet i balanse. Tirsdag skal formannskapet orienteres. Situasjonen i høst er vanskeligere enn tidligere år, selv om salderingsbeløpet har vært høyere tidligere.

Det henger sammen med at mye er gjort som handler om innsparing. Bare i 2003 har kommunen spart nær 23 millioner gjennom effektivisering. En rekke årsverk er kuttet. Askøy-skolene tok imot 150 nye elever i 2003 med stort sett samme bemanning som før.

En årsak til at situasjonen er forverret i 2004 er en kraftig økning i lånegjelden. Fondsmidler, som ble brukt til å sy sammen årets budsjett, er oppbrukt. Heller ikke ser kommunen ut til å makte nedbetaling av tidligere års underskudd, og risikerer derfor å havne på fylkesmannens «verstingliste».