I så fall vil 35 arbeidsplasser går tapt for Askøy. Pluss utsiktene til en fremtidsrettet fiskeforfabrikk, basert på ny patentbeskyttet fremstillingsmetode.

Avgjørelsen faller i styremøte torsdag, opplyser Helge Møgster, styreformann i Sea Grain AS.

— Dette ser jeg som en katastrofe både for de 35 som jobber her ute og Askøy-samfunnet, sier Steffen Steffensen, nestleder i Horsøy Fabrikkarbeiderforening.

Bomben sprang sist tirsdag. Før det hadde arbeidsfolkene festet lit til løftene om ny giv for industrianlegget på Horsøy.

Byggestans

Ute på Horsøy, vest på Askøy, står fundamentene for den nye fiskeforfabrikken klar. Men fordi den nederlandske leverandøren av prosessutstyret har fått pengeproblemer, er byggearbeidene stanset.

Samtidig har fiskeriministeren nesten halvert kolmulekvoten for norske fiskere. I fjor hentet norske fiskere nesten 550.000 tonn kolmule. I år er kvoten satt til 355.000 tonn.

Kolmule inngår som råstoff i fiskmel, fiskeolje og fiskefor.

Byggestansen er derfor blitt en tenkepause for Sea Grain. Et av alternativene som ligger på bordet, er å bygge den nye fiskeforfabrikken i tilknytning til Pan Fishs anlegg i Måløy. Pluss nedlegge den eksisterende produksjonen av fiskemel og olje på Horsøy.

Pan Fish er sammen med Silfas og Møgster-gruppen medeier i Sea Grain.

Råstoff-problemer

— Råstoff-situasjonen har endret seg. Derfor gjør vi denne vurderingen nå, sier styreformann Helge Møgster til Bergens Tidende.

Møgster regner det som sannsynlig at kuttet i kolmulekvotene vil føre til at flere fiskemelfabrikker i Norge blir nedlagt.

Silfas AS, som er landets største fiskemelprodusent, har imidlertid ikke planer om å stenge noen av sine anlegg, opplyser administrerende direktør Olav Munch.

Norge og EU har ensidig strammet inn kolmulefisket sitt, i et forsøk på å lette presset på den hardt beskattede fiskebestanden. Samtidig pågår forhandlinger mellom kyststatene om en regulering i kolmulefisket. Situasjonen for den vesle torskefisken er ikke blitt lettere etter at islendingene startet å fiske etter kolmule.