Ein av grunneigarane vil ikkje at det blir etablert naturpark, og kommunestyret har stilt ei rekkje krav til reguleringsplanarbeidet.

Initiativtakar Rune Vindenes seier til Kystradioen at parken mellom anna skal omfatta dyrepark, jernaldergard, tilbod om økologisk mat og eige fjernsynsstudio for produksjon av naturfilmar.