Høyres kuvending har satt ordfører Kari Manger (Ap) i harnisk. Nå frykter hun at den nye fylkesveien til Hanøytangen skal tape i konkurranse med andre fylkesveiprosjekt.

Etter hennes mening haster det med å komme i gang med veibyggingen. Dagens fylkesvei ut til det viktige industriområdet vest på Askøy, er så dårlig at trailerne har fått kjøreforbud. Veien er delvis utrast og så farlig å ferdes langs at det er satt inn skoleskyss.

Fylkestinget har to ganger sagt ja til å bygge ny vei til 30 millioner og akseptert at Askøy kommune forskutterer utbyggingen. Denne uken skulle fylkets komité for miljø og samferdsel godkjenne den endelige avtalen med kommunen.

— Jeg fikk sjokk da partifelle Arne Jakobsen ringte og fortalte at Høyre hadde snudd, og at hele avtalen dermed er utsatt, sier ordfører Kari Manger.

Et knapt flertall i komiteen (Høyre, SV, RV, SP og Uavh.) vedtok å utsette saken og nedsatte en komité som skal se nærmere på hele fylkesveibudsjettet frem mot fylkestinget i juni.

Høyres fraksjonsleder Stein Inge Ryssdal begrunner utsettelsen med at forskutteringsavtalen med Askøy har helt andre vilkår enn andre slike avtaler. Askøy skal få renter i byggeperioden. Tilbakebetalingstidspunktet er dessuten fastsatt fra 2005. Andre tilsvarende prosjekter er forespeilet penger først etter 2011.

— Ingen må være i tvil om at Høyre går inn for å bygge den nye veien til Hanøytangen. Vi ser det som et av våre viktigste prosjekter for næringsutvikling, understreker Ryssdal, som holder muligheten åpen for at avtalen om Hanøytangen likevel blir godkjent i mars.

— Er dere ikke redd for å miste verdifull tid ved å utsette saken i tolvte time?

— Jeg spurte om det i møtet og fikk til svar fra Statens vegvesen at en utsettelse ikke ville gi vesentlig forsinkelse, sier Ryssdal.