Ved siste telling var det 22.383 askøyværinger. Fortsetter det slik er det 25.000 av dem i 2010. Nye innbyggere betyr nye barnehager og nye skoler. Blant annet.

Flertallet i formannskapet (Ap, SV, KrF og Upolitisk) gikk i går inn for å fremskynde den nye skolen på Hop, slik at den står ferdig ved årsskiftet 2007/08 i stedet for i 2009.

Ikke full barnehagedekning

Formannskapet gikk inn for å bygge to nye avdelinger ved Ask barnehage i stedet for en ny barnehage i Follese. Forklaringen er at kommunen er pålagt av Arbeidstilsynet å bygge ut Ask, fordi barnehagen mangler personalrom: — Vi får mer igjen for pengene våre ved å velge denne løsningen, sier Øystein Holmelid, Aps gruppeleder.

Kommunen skal også bygge ny barnehage i Florvåg. I tillegg kommer flere nye private barnehager. Holmelid tror likevel ikke på full barnehagedekning før i 2007.

Over nyttår går startssalven for et nytt sykehjem ved Helsetunet. 105 millioner kroner er avsatt til den nye institusjonen som sammen med kjøp av plasser skal gi 72 nye sykehjemsplasser.

Inntil de står klar må Askøy kommune kjøpe plasser i Sund. Sykehjemskapasiteten på Askøy er helt sprengt.

Rød-grønne penger

Den store befolkningsveksten presser forholdene i Askøy-skolen. Flertallet har satt av to millioner kroner til nye klasser fra høsten av. Holmelid medgir at det bare er nok til å unngå nye kutt i rammetimetallet. Noen bedring har ikke flertallet funnet penger til.

I utgangspunktet manglet Askøy 22 millioner kroner på 2006-budsjettet. Så kom 13,5 millioner fra de rød-grønne. De resterende millionene mener flertallet kan skaffes blant annet ved å samordne innkjøp med nabokommuner. I tillegg vil flertallet bruke de pengene rådmannen hadde avsatt til overskudd.