— Da datteren min begynte på skolen i fjor høst fikk klassen på 27 elever bare én lærer, forteller Are Andersen.

Kampen for flere ressurser begynte allerede i september, da han skrev brev til skolen.

Etter flere runder med avslag fra Kleppestø barneskole og Askøy kommune gjennomførte Fylkesmannen et tilsyn i april.

Konklusjonen kom forrige uke og slår fast at skolen ikke har hatt pedagogisk forsvarlige grupper.

Askøy kommune blir derfor pålagt å øke tildelingen av ressurser for å rette opp situasjonen i kommende skoleår.

— Vedtaket er i tråd med det vi har ment hele tiden når vi gang på gang er blitt avvist, sier Andersen.

Nå håper han at problemet vil bli løst så han kan bruke fritiden til andre ting enn å skrive klagebrev.

Ikke nok ressurser

Da BT i går tok kontakt med rektor Tor Magnus Lilletvedt ved Kleppestø barneskole, hadde han ennå ikke fått lest vedtaket fra Fylkesmannen.

— Men vi kommer til å rette oss etter det de har bestemt, sier han.

Årsaken til problemet mener han er at kommunen har bestemt at klassene ikke skal deles før de har over 28 elever.

— Som rektor har jeg plikt til å gi beskjed om det ikke er nok midler. Det forstår jeg nå at jeg ikke har gjort i sterk nok grad.

Innsatsen som Are Andersen har gjort for å bedre situasjonen ser han positivt på.

Mangler oversikt

Alf Pedersen er assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Hordaland og har vært en av saksbehandlerne.

— I gamle dager var det enkle regler for hvor mange elever det skulle være i hver klasse.

— Kommunen må fremdeles sikre at alle elever får forsvarlig undervisning, men dette må nå gjøres gjennom deres egen delingsmodell, sier han.

— Er det mange skoler i Hordaland som har det samme problemet?

— Det kan jeg ikke gi noe klart svar på. Til sammen er det rundt 330 skoler i fylket, men av de vi har ført tilsyn med var det bare ti til tolv vi avdekket denne typen mangler ved i fjor.

Flere elever

Undervisningssjef Torbjørn Strand i Askøy kommune forteller at vekst i antall elever er en viktig årsak til de knappe lærerressursene.

— Pengene har ikke vokst like raskt som tallet på elever, og dette er en situasjon alle i kommunen må jobbe med.

Nå vil kommunen gå gjennom regelverket og se hva de kan gjøre for å etterkomme Fylkesmannens vedtak.

— Jeg skulle ønske vi hadde beholdt den gamle ordningen med maksimum 18 elever på første trinn, så der er vi helt enig med foreldrene, sier han.

SINTE FORELDRE: - Det er ikke forsvarlig at 53 seksåringer bare skal ha to lærere, sier Are Andersen som selv har en datter på skolen. Foran fra venstre Amalie Elgsås (8)og Jonas Elgsås (7). Bak leder i foreldrearbeidsutvalget Trond Magne Målsnes, Jon Veivåg, Are Andersen, Anne Grete Nilsen og Jan Egil Elgsås.
eirik brekke