Klagenemnden for offentlige anskaffelser (Kofa) varslet i går Askøy kommune om at den vil få en bot på 1,75 millioner kroner for å ha brutt loven, skriver Askøyværingen.

Bakgrunnen er at kommunen kjøpte ti hus uten anbudskonkurranse fra firmaet Åmodt entreprenører. Kontrakten på 22,5 millioner kroner ble tildelt firmaet fordi det disponerte tilgjengelige tomter på Juvik. Kommunen ville bygge boliger for vanskeligstilte, og syntes tomtene på Juvik egnet seg bra.

– Litt fort i svingene

– Vi har muligens gjort noe galt, men det har vært i beste mening. Ingen har tjent noe på dette, men det har muligens gått litt fort i svingene, sier ordfører Knut Hanselmann (Frp).

– Men poenget med anbudsreglene er jo å få konkurranse og presse ned prisen, slik Frp er opptatt av. Hvordan vet du at dere ikke har betalt for mye for disse boligene?

– Det er jeg overbevist om. Dette var en veldig grei og billig løsning. Vi trodde vi hadde vårt på det tørre, men har gjort feil. Det må jeg ta ansvaret for som ordfører, sier han.

Askøy har nå 14 dager på seg til å klage på avgjørelsen til Kofa. Det vil de gjøre, sier Hanselmann. Dersom klagenemnden står på sin avgjørelse, må kommunen punge ut.

Tabbeforsikring

Kommunens advokat Halfdan Mellbye konkluderte i februar med at kommunen trolig hadde brutt loven, men at dette skyldtes dårlige råd fra entreprenørfirmaet. Han anbefalte derfor et erstatningssøksmål mot firmaet.

– Det får vi komme tilbake til. La oss først prøve å unngå hele boten. Vi har en tabbeforsikring, og håper den vil kunne dekke en eventuell bot, sier Hanselmann.

– Askøy kommune har en gjeld på 1,3 milliarder kroner og anstrengt økonomi fra før. Dette er ikke akkurat hva dere trengte nå?

– Nei, derfor er det fryktelig sørgelig. Vi håper at det ikke skal gå ut over den gruppen som vi i utgangspunktet ville hjelpe ved å bygge disse boligene.

TOR HØVIK