For halvannen måned siden fikk kommunen en henvendelse fra en beboer i området. En eldre mann hadde problemer med å få med seg rullatoren sin over de ujevne brosteinene, og Samferdselsetaten ble spurt om hjelp.

To uker senere skred ingeniørene til verket. Løsningen ble å asfaltere halvparten av smittet for å bedre fremkommeligheten til den eldre mannen.

Den beslutningen er det mange som reagerer på.

— Hærverk i tiende potens

Smittet som binder sammen Langeveien og Forstandersmauet ble ifølge lokalhistoriker Jo Gjerstad lagt ned på 1700-tallet. Kuppelsteinen som ligger i smittet finnes bare to steder i byen:

Smittet mellom Torggaten og Vaskerelvsmauet og i smittet som nå er delvis asfaltert.

REAGERER: Lokalhistoriker Jo Gjerstad reager sterkt på kommunens asfaltering. - Jeg kan knapt tro at en offentlig etat har gjort dette, sier han.
Anton Ligaarden

Gjerstad reager med vantro på meldingen.

— Har de asfaltert der? Å, faen. Det må jo være ulovlig. Om ikke dette er den eldste brosteinen i Bergen, så er det i hvert fall blant de eldste. Det er hærverk i tiende potens, jeg kan knapt tro at en offentlig etat har gjort dette, sier han.

- Dette blir helt feil

Flere av BTs lesere har også reagert på etatens beslutning. Britt Skaar har bodd like ved smittet i 37 år, og trodde ikke sine egne øyne da hun fikk se hva som var skjedd.

— Det er vandalisme. Ikke bare er dette en hån mot kulturhistorien i området, selve asfalteringen ser ut til å være uproft utført også, sier hun.

Leder i Stølestrøket velforening, Frode Sjursen, kjente ikke til saken før BT ringte. Etter å ha sett asfalteringen med egne øyne, rister han på hodet.

— Dette blir bare helt feil. Jeg ser at hensikten er god, men jeg nekter å tro at dette er den beste løsningen på problemet. Man kan ikke lage et lappeteppe på historisk grunn uten videre, sier Sjursen.

Han presiserer at han ønsker å sette seg grundigere inn i saken før velforeningen tar stilling til hva som gjøres videre.

— Men det er klart at vi kommer til å ta det opp så fort det lar seg gjøre. Dette går ikke an, sier han.

Asfalterte for å hjelpe

Tore Knutsen i Samferdselsetaten forteller at asfalteringen ble gjort i beste mening.

— For å hjelpe mannen som bor like ved valgte vi å asfaltere deler av smittet for å gjøre det enklere for ham å få med seg rullatoren sin. Jeg skjønner hvis folk reagerer på beslutningen, sier han.

Knutsen opplyser at Samferdelsetaten ikke tok kontakt med byantikvaren før de utførte arbeidet, men at de var klar over brosteinens alder.

— Vi kjenner godt til at dette er gammel stein, men den er jo ikke ødelagt. Steinen ligger like fin under asfalten om vi skulle fjerne den, sier han.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å fjerne asfalten henviser Knutsen til leder i Samferdselsetaten, Atle Kleppe. Han forteller at dette vil være en løpende vurdering.

— Det er noe vi vil ta stilling til hvis noen klager, sier han.

Kleppe hevder at smittet var totalt asfaltert i 2006, før Samferdselsetaten dro fram de gamle brosteinene sommeren samme år. Han står fast på at etaten nå har gjort en riktig vurdering.

— Dette har vi gjort for å hjelpe en eldre mann som hadde problemer med å komme til huset sitt, sier han.

Lunken byantikvar

Byantikvar Johanne Gillow bekrefter at brosteinen i smittet er blant byens eldste. Hun medgir at løsningen ikke er ideell.

Johanne Gillow
Foto: Jan M. Lillebø

— Vi hadde nok helst sett at problemet ble løst på en annen måte, men jeg kjenner ikke denne saken i detalj, sier hun.

Normalt blir Byantikvaren spurt i lignende saker, men Gillow er trygg på at arbeidet er blitt utført etter en grundig vurdering.

— Jeg er trygg på at Samferdselsetaten har gjort en god overveiing når de vurderte hva som måtte gjøres, sier hun.