Se Panorama fra arbeidene

Når asfalten er borte vil det underliggende betongdekket graves opp, under dette er det jord. I følge arbeiderne som utfører arbeidet skal over en meter masse fjernes før man kan begynne å bygge opp fundamentet som skal tåle vekten av bybanen.

Arkiv