— Her har asfaltpartiet Frp fått gjennomslag, spøker Terje Søviknes.

Fylkesutvalget sitter samlet på Solstrand i dag, blant annet for å sy sammen neste års budsjett.

Flertallskoalisjonen vil bruke 32 millioner mer til drift enn rådmannen. Største påplussingen går til reasfaltering av fylkesveier. Asfaltbudsjettet på totalt 32,8 millioner rekker til 135 kilometer asfalt - en tredobling fra i år.

— Vi har ikke bestemt hvilke veier som skal prioriteres. Det skjer i samarbeid med Statens vegvesen og etter behandling i samferdselsutvalget. Men dette er en bevilgning om har mye å si både for næringslivet og innbyggerne i fylket. Mange må via dårlige fylkesveier før de kommer inn på riksveiene og stamveinettet, sier Søviknes til bt.no.

Ikke billigere buss

KrFs Grethe Lunde har prøvd å samle flertall for billigere månedskort over Nordhordlandsbrua og Askøybrua, som begge blir gratis neste år. 40 prosents rabatt på månedskortene koster mellom syv og åtte millioner kroner årlig.

Flertallskoalisjonen har nøyd seg med å plusse på to millioner til kollektivtrafikken.

— Det betyr at dere ikke ønsker å gi ekstrarabatt over broene?

— Vi mener det må settes fokus på trafikken over de to broene, men mener det er feil å gjøre store endringer i takstsoner her, sier Søviknes.

Saken om hva som kan gjøres med trafikken over broene, skal drøftes i samferdselsutvalgets neste møte.

Data til skolene

Den andre store påplussingen er til it og utstyr for de videregående skolene. Totalt plusser koalisjonen på 32 millioner kroner. 20 millioner hentes fra penger investeringsbudsjettet, 10 millioner fra andre poster i budsjettet.

Pensjonssmellen som lenge så ut til å true det beste budsjettet på mange år, har krympet til en kraftig kinaputt. Ekstra-regningen ble til slutt på 10 millioner, ikke 40 millioner kroner som fryktet.