Postbilen rullet på 63 år gamle Asbjørn Ellingsen i juni 2013, i et borettslag i Mårdalen, i bydelen Fana i Bergen.

Ellingsen og vaktmesteren i borettslaget ble klemt mellom postbilen og en traktorskuff. Begge ble hardt skadet.

Verst gikk det ut over Ellingsen, som måtte amputere begge beina kort tid etter ulykken. Vaktmesteren fikk store knusningsskader.

I en fersk dom fra Bergen tingrett er føreren av postbilen nå dømt til 60 timer med samfunnsstraff.

Nektet skyld

Rettssaken mot det tidligere postbudet startet for to uker siden.

23-åringen sto tiltalt for å ha glemt å sette på postbilens håndbrekk eller glemt å sette bilen i gir. Han nektet straffskyld.

Det springende punktet i dommen var spørsmålet om hva som gjorde at bilen hadde satt seg i bevegelse og trillet ned bakken.

— I og med at jeg ikke husker detaljene rundt håndbrekket og giret føler jeg det er vanskelig å si ja. Så nei, svarte 23-åringen på dommerens spørsmål om han erkjente straffskyld.

Retten fant det bevist at det ikke var tekniske mangler hverken på driftsbrems, håndbrekk eller gir på den aktuelle postbilen. Det var heller ingenting som tydet på at en ytre påvirkning fikk bilen til å rulle.

Dermed kom retten til at det objektivt sett måtte legges til grunn at postbudet ikke hadde sikret bilen ved å sette den i gir og sette på håndbrekket.

Ikke bitter: Halvannet år er gått siden Asbjørn Ellingsen (63) mistet bena etter å ha blitt klemt mellom postbilen og en traktor, men han er ikke bitter. - Han var med å redde livet mitt, sier Ellingsen om postbudet.
Odd E. Nerbø

Må betale oppreisning

Retten kom til at samfunnsstraff var en tilstrekkelig streng reaksjon i denne saken. I formildende retning la retten særlig vekt på tiltaltes imponerende innsats på ulykkesstedet, og hans samarbeidsvilje i etterkant.

Det tidligere postbudet er i tillegg til samfunnsstraffen dømt til å betale Ellingsen 125.000 kroner og vaktmesteren 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

Han fradømmes også retten til å føre motorvogn for en periode på ett år og åtte måneder.

— Jeg har snakket med min klient i ettermiddag, men vi har ikke rukket å gå gjennom dommen sammen. Nå vil vi sette oss inn i dommen, før vi vurderer om det er aktuelt å anke eller ikke, sier Tarjei Hovland, forsvarer for det tidligere postbudet.

Tiltalen gjaldt brudd på straffelovens §238, for «ved uaktsomhet, ved bruk av motorvogn, å ha forvoldt betydelig skade på legeme eller helbred», og for på brudd på vegtrafikklovens § 31, første ledd, «for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende».

Har tilgitt sjåføren

Asbjørn Ellingsen har tilgitt ulykkessjåføren som gjorde ham avhengig av rullestol. — Jeg er utrolig glad for at vi har fått snakket ut i ettertid, og hjulpet hverandre, sier Ellingsen.

Ellingsen forteller at tiltalte kom løpende da ulykken skjedde, og var med på å reddet livet hans.

— Det som står mitt hjerte nærmest i denne saken er den flotte innsatsen han gjorde, sier han.

Han påpeker at dommen viser hvor alvorlig dommerne har sett på forholdet.

— Han er en flott ungdom og en kjempekar, men straffen for uaktsomheten han viste må han jo ta. Det er ikke noe jeg kan gjøre noe med, sier Ellingsen.