Gjennom mange år spilte KrF-politikeren fra Bergen en sentral rolle i det rikspolitiske miljø. Karrieren som stortingsrepresentant begynte i 1969 og varte helt til 1985. I årene 1983-86 var han dessuten handelsminister i regjeringen Willoch.

Asbjørn Haugstvedt tok sine første steg inn i politikken som medlem av Bergen bystyre i 1960 og ble dessuten medlem av formannskapet.

Han tok sosialutdannelse, men arbeidet først i Bergen Lysverker. I Bergen kommune var han først sosialinspektør, og senere sosialsjef.

I KrF fikk han i årenes løp mange viktige verv, bl.a. som parlamentarisk leder i Korvald-regjeringens tid (1972-73), og som nestleder 1971-75. Han var også odelstingspresident en periode.

Etter at rikskarrieren var over tok Haugstvedt en periode som fylkestingsrepresentant i Hordaland (1995-99).

Haugstvedt har vært syk i lengre tid og sovnet stille inn på Domkirkehjemmet. Hans kone Aida døde for noen år siden. Asbjørn Haugstvedt etterlater seg seks barn.

Bergens Tidende