MARTHE BERG-OLSEN JOHN LINDEBOTTEN

Arbeidet med utbyggingen av Halsnøy Alders— og Sjukeheim har pågått siden i fjor sommer, men det var først torsdag det ble påvist at veggplater inneholder asbest. Det var arbeiderne i byggefirmaet, Øybygg AS, som selv ble oppmerksom på forholdene.

Spesialister

— Nå har vi sendt inn støvprøver til undersøkelse, og får svar tirsdag eller onsdag i kommende uke. Dersom det er asbest også i disse prøvene, vil ve engasjere spesialister til å støvsuge rivningsområdet, sier prosjektleder for ombyggingen, Bjørn Vaage, til Bergens Tidende. Dersom støvprøvene ikke inneholder asbest, vil snekkerne komme tilbake til arbeidet og støvsuge selv, for å være på den sikre siden, legger Vaage til.

Snekkerne påpekte tidlig den veldige støvdannelsen og at platene virket noe annerledes enn vanlig. Kvinnherad kommune ga likevel grønt lys til å begynne å rive bygget, til tross for at veggplatene ikke var analysert.

Kreftfremkallende

— Dette burde blitt oppdaget før arbeidet med rivningen tok til, sier en av de hjemsendte i Øybygg AS, Roger Reigstad. Han mener kommunens svar på deres henvendelser var basert på antakelser.

— Asbest er ufarlig så lenge det forblir i fast form, sier Reigstad. - Det er først når platene knuses og partiklene blir til støv at helsefaren oppstår.

Stoffet er direkte kreftfremkallende dersom det pustes inn, og det er strenge rutiner for riving av bygg der platene er av asbest. Bygget må forsegles og arbeiderne dusjes både før og etter man har vært i nærheten av stedet.

Reigstad forteller at så mange som 30-40 personer er blitt eksponert for stoffet siden Øybygg AS påbegynte arbeidet i oktober i fjor. Beboerne på Halsnøy Alders- og Sjukeheim er selv utenfor fare. De eldre ble flyttet over i den nybygde delen før rivningen tok til.