— Vi har satt i gang alle nødvendige tiltak, og det innebærer at skolen ble stengt i går og vil holde stengt i dag. Mandag vil elevene være tilbake til undervisningen, sier rektor Magne Wiik.

Situasjonen oppstod onsdag ettermiddag denne uken.

Knuste asbestplater

— Vi driver ombygging på en del av skolen der noen asbestplater skulle fjernes av et spesialfirma. Det viste seg at disse ikke fulgte prosedyrene, noe som medførte at noen asbestplater ble knust. Dermed må vi vaske ned arealer som kan være påvirket av støv fra disse platene, sier Magne Wiik.

- Hviken konsekvens får dette videre?

— Vi holder avdelingen der arbeidet pågår stengt til over nyttår. Det betyr at en del elever ikke får gjort den praktiske delen av undervisningen. Men de fleste er utplasserte i deler av perioden. Derfor får ikke dette store konsekvenser.

- Tatt alle forholdsregler

- Hva med helserisiko?

— Platene det er snakk om er av en såkalt lavrisikotype. Vi har likevel tatt alle forholdsregler, og satt opp prosedyrer som er godkjente av Arbeidstilsynet med tanke om å rense opp eventuell forurensing. Om det skulle være noen som har ønske om videre oppfølging har vi tilbud om det, sier rektor Magne Wiik.