Av totalt 67 representanter finner vi syv representanter fra bydelen i nord, noe som gjør at Åsane er representert med 10,5 prosent i bystyret.

Se stor grafikk av hele bystyret her!

Burde vært 11

Til sammenligning bor det 39.000 innbyggere i bydelen, noe som utgjør nesten 16 prosent av Bergens 245 000 innbyggere. Skulle bydelen vært representert med tilsvarende andel i bystyret, burde 11 folkevalgte i Bergen komme fra Åsane.

Det er Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre og Fremskrittspariet som har fått inn Åsane-folk fra listene sine. Mens de andre partiene har hver sin representant kan FrP skilte med hele tre av sine totalt 14 representanter fra Åsane.

En av dem er Monica Nilsen fra Øvre Ervik, som stod på sjetteplass på FrPs kandidatliste. Hun er klar på at man som folkevalgt også har et ansvar for bydelen man kommer fra og at dette ansvaret er felles for representanter fra samme bydel, på tvers av partigrensene.

— Jobber sammen for Åsane

— Det vil jeg aboslutt si. På samme måten som man jobber sammen for partiets interesser i bystyret, jobber man også sammen for sin egen bydel, sier hun.

Hun har bodd i Åsane i over 40 år og har sine egne hjertesaker for bydelen.

— Forurensningen rundt Jordalsvannet har vært en av mine viktigste saker. Og ikke minst å få bygget ut parkeringsplassene slik at flere kan ta bussen til byen. I tillegg er jo hele partiet vårt veldig opptatt av å få på plass tunnellen mot Nordhordland for å hjelpe på trafikkavviklingen, sier hun.

Toppe mest populær

Listetopp for Senterpartiet, Kjersti Toppe, kan stolt kalle seg den mest populære politikeren fra Åsane. Hun fikk hele 533 såkalte «slengere», eller stemmer fra velgere som stemte andre parti. Kun RVs Torstein Dahle (1732 slengere) og byrådsleder fra Høyre, Monica Mæland (644 slengere) fikk flere slengere i Bergen. I tillegg fikk Toppe 687 personstemmer fra Sps velgere.

Hun har tidligere frontet flere saker av betydning for bydelen hun kommer fra.

— Kulturhus og ishall i Åsane er saker jeg har jobbet spesielt med og også forsøkt å få opp byrådet. Samtidig er vi i Sp veldig opptatt av senterutviklingen og å se på om man bør stoppe byggingen av flere kjøpesentre i bydelen og at kommunedelplanen blir fulgt opp, sier hun.

Hun trekker også frem lokk over motorveien, bedre gangforbindelse, egen ringbuss i Åsane og innføring av byfjellsgrensene rundt Veten og Geitanuken som saker hun og partiet jobber for.

Toppe mener at man som politiker både bevisst og ubevisst er opptatt av saker fra egen bydel.

— En kjenner jo sin egen bydel best, og man blir farget av det på samme måte som man blir farget av partipolitikken. Jeg mener jeg har tatt opp så mange Åsane-saker jeg kan som gruppeleder, sier hun.

- Vi må samarbeide

Hun vedgår at Åsane er underrepresentert i det nye bystyret og at det gjør det enda mer viktig for politikere fra ulike parti og samarbeide for å sette bydelen på dagsorden.

— Jeg tenker som så at vi i hvert fall må ha et ønske om å samarbeide i Åsane, og jeg tror det er mange som mener det samme, for eksempel om utbygginger i sentrale Åsane. Klarer vi å samles skal vi klare å få problemene i bydelen på dagsorden i det nye bystyret ganske kjapt, tror hun.

Her er de folkevalgte fra Åsane:

Kjersti Toppe

Morvik

1. plass for Senterpartiet

Fikk 687 personstemmer og 533 slengere

Se Kjersti Toppes profil i valgboden

Per Sherling Normann

13. plass for Arbeiderpartiet

Fikk 240 personstemmer og 52 slengere

Jan Sverre Stray

4. plass for Kristelig Folkeparti

Fikk 202 personstemmer og 96 slengere

Dag Vikar Skansen

7. plass for Høyre

Fikk 349 personstemmer og 33 slengere

Se Dag Skansens profil i valgboden

Monica Nilsen

5. plass for Fremskrittspartiet

Fikk 383 personstemmer og 20 slengere

Øistein Christoffersen

6. plass for Fremskrittspartiet

Fikk 241 personstemmer og 32 slengere

Olav Lundestad

10. plass for Fremskrittspartiet

Fikk 183 personstemmer og 29 slengere

Se Olav Lundestads profil i valgboden.

POPULÆR: Åsane-politiker Kjersti Toppe (Sp) er blant byens mest populære politikere, og fikk tredje mest slengere av alle politikere i byen.
VEGAD VALDE
HØYRE: Høyres nummer åtte, Dag Vikar Skansen, er fra Morvik.
LUNDESTAD: FrP har hele tre av 14 bysytyrepolitikere fra Åsane. En av dem er Olav Lundestad.
KrF: En av fire KrF-representanter er fra Åsane: Jan Sverre Stray.
FRP-TOPP: Monica Nilsen har engasjert seg i problemene med foruresing i Jordalsvannet.
FORNYET: En av tre FrPere fra Åsane i det nye bystyret: Øistein Christoffersen fra Hylkje.
AP-ALIBI: Eneste mann fra Åsane hos Ap: Per Normann Sherling fra Salhus.