Jeg leser til øyet blir stort og vått om utbyggingsplanene i Åsane. På meg virker det som en blanding av drøm og virkelighet alt som legges frem. Men en ting vet jeg sikkert. Bydelen trenger langt flere tiltak for ungdommene som bor her. Alt kan ikke løses med kunstgressbaner, selv om de er viktige nok. Her bor snart 50.000 mennesker i denne delen av Bergen. Vi trenger en ishall. Skal det bygges et fullverdig bydelssentrum her, hører absolutt en ishall og et kulturhus med. I ishallen kan barn og ungdom, ja, eldre også, oppleve gleden ved en rekke idretter og leker som er gått i glemmeboken, sammen med de kalde vintrene.

Skal en bydel bli trivelig for dem som bor der, er det ikke minst viktig at den har plass til de unge og gir dem muligheter til allsidig utfoldelse av interesser og talenter.

Per Myrold