Etter tre års tøff utdanning ved politihøyskolen tjener en polititjenestemann i Norge 280.600 kroner. Det er så dårlig at politistanden i landet nå har fått nok. I hvert sitt postkort til statsminister Jens Stoltenberg, har 1200 medlemmer av Politiets Fellesforbund nå sagt sin hjertens mening om lønnsnivået i landets farligste og psykisk tøffeste yrke.

«Hvorfor synes du ikke jeg er mer verdt», heter det i postkortets påskrift.

Ved Arna og Åsane Politistasjon var omlag 20 medlemmer onsdag formiddag klare til å dra i samlet flokk og poste kortene til statsministeren. Ved denne politistasjonen er det 45 medlemmer, og enigheten er stor blant de som deltar i aksjonen; Lønnsnivået er uverdig.

– Viktigere

Varatillitsvalgt ved Arna og Åsane politistasjon er 47 år gamle Marit Hanson. Hun er politibetjent, nivå 3, og arbeider for tiden med blant annet ungdomskriminalitet i distriktet. Hanson har nylig blitt tildelt gullklokken, for 25 år i polititjeneste, og har opplevd mye i sine mange år i jobben. Hun tjener i dag 355.000 kroner. Etter 25 år som politikvinne, tjener hun altså 15.000 kroner mindre enn gjennomsnittet i Norge.

– Lektorene i Norge har ytret misnøye med sin lønn på 420.000 kroner, og da føler jeg at vi nå er i vår rett til å åpne munnen. Vår jobb er viktigere enn det lønnen tilsier. Det er alle enige i, bortsett fra dem som bestemmer lønnen, sier hun til Åsane Tidende.

Tar affære

Hanson har i sin lange politikarriere opplevd svært mye. Mer enn 50 ganger har hun deltatt i aksjoner med skarpladd våpen, og flere ganger ha hun måttet overbringe dødsbudskap til pårørende. Hun forteller oss at politiansatte opplever mye vanskelig i hverdagen, men at de som er utdannede politifolk, er å regne som eksperter i håndtering av psykiske påkjenninger.

– Politifolk opplever veldig ofte svært situasjoner i hverdagen, og det hender titt og ofte at politifolk opplever alvorlige trusler mot seg selv, og til og med mot familien. I tillegg kommer all det fysiske vi kan komme borti. En annen utfordring vi alltid har hengende over oss, er at det får store konsekvenser om vi skulle gjøre en feil i tjenesten. Vi er utsatt for et enormt press, og synes det er forkastelig at lønnen skal være så lav som den er. Derfor tar vi nå affære.

Og dette er ifølge Hanson bare starten.

– Jeg kan ikke si mer om hva som vil gjøres framover, men det kan bli aktuelt å gjøre flere aksjoner. Kanskje politinorge begynner å bevege seg saktere, sier hun.

Stopper rekrutteringen

Politiet i Norge har ikke anledning til å streike i den grad at det går ut over folks sikkerhet. Hanson tror dette har vært medvirkende til å holde lønnen så lavt nede.

– Helt sikkert. Og politifolk er samvittighetsfulle, og gjør det de skal, selv om lønnen har vært så dårlig som den er. Jeg tror det har bidratt til å holde lønnen nede, sier hun videre.

Og ifølge Hanson blir følgene mye større enn bare misfornøyde lønnsmottakere i politistanden.

– Dette går i aller størst grad ut over rekrutteringen til politiet. Det er vel ingen som har lyst å gå gjennom en tøff utdannelse, pådra seg studielån, og ende opp med 280.000 kroner i lønn, spør hun.

Les flere nyheter fra Åsane på våre lokalsider.

Besøk Åsane Tidende på nett.

SENDER KORT: De ansatte ved Arna og Åsane politistasjon fyller postkassen til statsminister Jens Stoltenberg med 200 postkort.
Andreas Isaksen