-Økt kunnskap om fortiden gir også bedre grunnlag for å fatte beslutninger om fremtiden, sier historiker og forfatter av historieboken ”Åsane – i fortid og nåtid", Frode Fyllingsnes.

Lørdag ble bind 1 av Åsanehistorien presentert ved et kulturarrangement i Åsane kulturhus på selve åpningsdagen av Åsane Kulturfestival, lørdag. Johanne Mjøs, fjorårets vinner av Åsane ungdomspris, spilte fiolin, mens Henry Reitan bidro med gitarspill til. I tillegg fortalte og sang Cato Jensen, velkjent fra Salhusrevyen, for en fullpakket storsal i Kulturhuset.

Boken er blitt til på rekordtid. Skrevet i perioden 15. Juni 2005 til 15. Desember 2006. Mange gode hjelpere har bidratt til at det i det hele tatt var mulig å fullføre prosjektet på så kort tid.

Arbeidet med å få utgitt en bygdebok for Åsane har gått fore gjennom flere år. På 1990-tallet arbeidet en bygdeboknemnd, nedsatt av Åsane Historielag, med å få skrevet en gårds— og slektshistorie. Men nemnden ble lagt ned etter et par år. I 2002 tok daværende kultursjef i Åsane, Jan Reidar Rasmussen initiativ til å få oppnevnt en styringsgruppe, Åsane bygdeboknemnd. Dermed fikk bygdebokplanene fart på seg. Bydelsutvalget bevilget penger til prosjektet og Bergen Bystyre fulgte opp med en bevilgning. Og i juni 2005 ansatte så nemnden to historikere som forfattere av hver sin bok. Frode Fyllingsnes fikk i oppdrag å skrive gårds- og bosettingshistorien fra de eldste tider og frem til nå, mens Kennet Bratland skulle skrive slektshistorien frem til 1960.

Det var først meningen å gi ut to bind med slektshistorie. Men tilfanget på stoff har vært så stort at nemnden i 2007 vedtok å gi ut fire bind slektshistorie. Dermed vil Åsane få et nytt lokalt historisk verk på i alt fem bind.

En hel rekke personer har vært med på å samle inn opplysninger om gårder og slekt i Åsane, likeledes med å samle inn bilder og tilrettelegge dem for bokprosjektet.

Gårds- og bosettingshistorien for Åsane er på 416 sider. Rikt illustrert med så vel gamle som nye bilder. Den tar systematisk for seg alle gårdene og den virksomhet som har funnet sted i Åsane.

Forfatteren har trålet både Statsarkiv og Riksarkiv, samt opplysninger fra samarbeidspartene i Åsane, som han understreker har gjort et stort arbeid med innsamling av opplysninger, og ikke minst et rikt omfang av billedstoff.

-Da jeg startet arbeidet med boken, kjente jeg Åsane først og fremst fra bilvinduet. Ettersom prosjektet skred frem, fikk jeg øynene opp for at Åsane er mer allsidig enn førsteinntrykket gjerne tilsier. Her finnes også bevarte kulturlandskap, gamle bygninger og ”bortgjemte” steder som supplerer bildet av den moderne bydelen.

I løpet av de siste par generasjonene har Åsane gjennomgått større forandringer enn i hele den lange perioden fra forhistorisk tid og frem til midten av 1900-tallet. Og når endringsprosesser skjer så raskt, er det spesielt viktig å ha kjennskap til den historiske arven, sier han.

Han håper derfor at boken, med sin innsikt i Åsanes spennende historie, kan være til hjelp for dem som skal legge premissene videre for utviklingen av bydelen. Som for vel 200 år siden hadde rundt 600 innbyggere, og som i dag huser 40.000.

ARNA OG ÅSANE KULTURKONTOR