KARI PEDERSEN kari.pedersen@bergens-tidende.no

— Jeg føler det er ille å frata ungene fritidsklubben, særlig i Åsane der vi har ganske store utfordringer når det gjelder oppvekstmiljø, sier leder for bydelsstyret Karin Woldseth (Frp)I likhet med de øvrige syv bydelsdirektørene har Marit Strøm i Åsane lagt frem et budsjettforslag for 2001 med kraftig nedskjæringer. 16,9 millioner må bort og bydelsdirektøren varsler innstramminger i en rekke tjenester. Øremerket kutt Men akkurat nedleggingen av fritidsklubber kommer fordi budsjettavtalen mellom byrådet og Høyre helt konkret pålegger bydelene å kutte i de lokale kulturkontorene.- Et øremerket kutt, med andre ord. En overstyring av bydelspolitikerne som rimer dårlig med løftene om lokalt selvstyre, påpeker Karin Woldseth. - Dessuten synes jeg det er ille å se hvordan byrådet sentralt slår på stortrommen i sitt budsjett. Finkulturen sentralt er styrket, mens bydelene som driver forebyggende kulturarbeid rett og slett er pålagt å kutte, sier hun.Woldseth liker dessuten dårlig tanken på å måtte stenge oppvekstkontoret på Li/Flaktveit som siden tidlig på 90-tallet har vært et viktig kontaktpunkt i området. Uvisst hvilke I dag driver kulturavdelingen i Åsane i alt fem fritidsklubber, lokalisert til Flaktveit, Mjølkeråen, Li, Rolland og Midtbygda. Disse klubbene er såkalte juniorklubber, med et tilbud til barn mellom 10 og 13.- Hvilke klubber som ryker, sier ikke forslaget noe om, opplyser kulturleder Jan Reidar Rasmussen.- Der venter vi på hva bydelspolitikerne bestemmer. Bydelsstyret vil gjerne si at det er viktig å skjerme noen områder av bydelene, sier Rasmussen.Rasmussen ser ingen alternativer til å nedlegge fritidsklubber. I Åsane er kulturkuttet på 11 prosent av avdelingens budsjett. I kroner og øre like mye som kulturavdelingen deler ut i tilskudd til lag- og organisasjoner som driver frivillig arbeid og ungdomsklubber i privat regi. De kommunale ungdomsklubbene er nemlig for lengst historie - og nå brenner et blått lys for juniorklubbene. Hva som blir utfallet i Åsane er klart 30. januar. Da behandler samtlige bydelsstyrer årets budsjett. Samlet må de åtte bydelene stramme inn vel 110 millioner og flere bydelsdirektører vil gå drastisk til verks. Drastisk i Ytrebygda Lengst går bydelsdirektør Kjersti Skaar i Ytrebygda, som vil nedlegge hele bydelsadministrasjonen og bydelsstyret. Leder i bydelsstyret Trygve Birkeland (KrF) har ingen tro på at det blir resultatet. Heller ikke tror Birkeland det blir aktuelt å nedlegge to kommunale barnehager.- I forhold til folketallet er det Ytrebygda som har største utfordringen når det gjelder innsparinger, mener Birkeland. Likevel tror Birkeland det skal bli mulig å finne en kombinasjon av kutt og ostehøvel som gir et budsjett i balanse.

Les også: Trosser departementet og lopper skolene