Det var en av de store anleggsnyhetene som ble presentert da Bergen Kommunes idrettsplan for de neste ti årene ble lagt frem i dag.

Byråd for kultur, næring og idrett, Henning Warloe, kunne fortelle om samlede brutto investeringer for hele perioden 2010-2019 på hele 1,35 milliarder kroner.

Dobbelt så mye

Det innebærer en dobling av anleggsinvesteringene til idrett i Bergen i forhold til det som ble foretatt i den forrige tiårsperioden.

Les også: Store planer for Åsane

Det nye hovedanlegget for svømming og stup på Nygårdstangen er det klart største løftet i Idrettsplanen. Samlet sett er det satt av hele 600 millioner kroner til dette lenge etterlengtede anlegget.

Av andre store investeringer kan nevnes idrettshall på Laksevåg. Det innebærer at Laksevåghallen, som åpnet i 1968, skal rives for å gi plass til et nytt anlegg. Det blir en basishall for turn, og spesialhall for bordtennis. Den samlede prisen blir på 80 millioner kroner, med byggestart i 2015 og ferdigstillelse i 2017.

Det er også budsjettert med flerbrukshall i Mulen, i samarbeid med idrettslaget Varegg. Den åpnes først i 2017. En flerbrukshall for Alvøen ligger også inne helt i slutten av planperioden.

Les mer om idrettsmeldingen på Bergen kommunes nettsider.

Mer til Åsane

Av ting som ligger nærmere frem i tid, kan nevnes Ny Krohnborg idrettshall, som er tenkt ferdigstillet i 2010, mens Sandslihallen i løpet av neste år vil ha ferdig et påbygg til 35 millioner kroner.

Myrdal-området i Åsane vil dessuten få mye mer enn ishall. Det skal også bygges en flerbrukshall, med anlegg for blant annet turn og klatring. Samlede investeringer vil bli på 140 millioner kroner, og vil skje i perioden 2013–2016.

Det er også planlagt en omlegging av gressbanen på Myrdal til kunstgress. Dette skal skje i perioden 2013–2014.

Les mer om idrettsplanen i morgendagens papiravis.

Hva synes du kommunen bør bruke idrettspengene på? Bruk kommentarfeltet.

MAGNE FONN HAFSKOR, Åsane Tidende
KHR ARKITEKTER AS