— Vi har aldri før våget å satse så stort som dette. Både innsamlingen og byggingen har skjedd på rekordtid. Jeg vet ikke om andre skoler som har fått til noe liknende. Dette er en milepæl i skolens historie, mener den stolte læreren Ketil Hofslett.

Klassen på elleve jenter er også stolt over resultatet. Det ligger mye arbeid bak, men utbyttet blir også stort; både for jentene og for afrikanerne som mottar hjelpen.

Se at det nytter

— Utbyttet for min del ble først og fremst opplevelsen av hvor forskjellig folk lever. Selv å få se at bistanden kommer frem og faktisk hjelper, er også viktig, synes Karianne Moen Johansen.

— For meg ble dette den siste dytten, nå vet jeg at jeg ønsker å fortsette med bistandsarbeid, sier en smilende Siri Sandberg.

Prosjektet med opplæringssenteret involverte lokale arkitekter, bygningsarbeidere og kunstnere, og kostet omkring en halv million kroner. Kurssenteret skal brukes til opplæring av foreldre, lærere og helsepersonell. Pengene ble hovedsakelig samlet inn med bøsser. Bidrag fra hjelpemiddelsentralen i Hordaland, samt spesialavtaler med flyselskap om frakt av utstyr, har elevene også ordnet selv.

U-hjelp til funksjonshemmede

I løpet av de årene bistandslinjen har eksistert på skolen, har fokus vært rettet mot undervisning og opplæring av funksjonshemmede i den tredje verden.

— Mange steder finnes det ingen tilbud for funksjonshemmede barn. Det regnes som en skam å ha dem, og barna sperres ofte inne, sier Marit Sve.

Åsane Folkehøgskole kommer til å fortsette samarbeidet her i noen år fremover.

FORNØYDE MOTTAKERE: Funksjonshemmede barn og unge med familier i Mochudi setter stor pris på hjelp fra Åsane Folkehøgskole. I fjor kjøpte U-landslinjen denne minibussen til Motswedi-senteret, for å lette transporten av funksjonshemmede fra omliggende landsbyer.
FOTO: KETIL HOFSLETT