Oljearbeideren ble skutt i hodet på kloss hold hjemme i sin egen stue i april 2000. For at Gulating lagmannsrett skal kunne avsi fellende dom, kreves det at fem av rettens syv medlemmer finner de to skyldige i drap.

Ren «avretting»

Aktor, statsadvokat Gert Johan Kjelby, betegner drapet som en ren «avretting» og har lagt ned påstand om forvaring i 21 år for Olsen, og 18 år for Flaten.

Begge de tiltalte nekter for at drapet på Madsen var planlagt, men har erkjent skyld for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge.

Jarle Olsen hevder at han kun ba Tor Helge Flaten om å utføre en «smellejobb» på Madsen, angivelig for å skremme oljearbeideren til å betale narkopenger til en kontakt i Oslo.

Flaten legger på sin side all skyld over på den 27-årige «medhjelperen», som han tok med seg for å utføre jobben. I retten forklarte Flaten at den tidligere kameraten uten forvarsel dro pistolen opp av bukselinningen og fyrte av.

27-åringen er den eneste som er endelig frifunnet for drapet. Han ble i lagmannsretten forrige gang dømt til åtte års fengsel for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge.

Kan slippe ut

Hvis retten velger å frifinne Olsen og Flaten for drapet, kan de begge være ute av fengsel om relativt kort tid. Forsvarerne har antydet at fire års fengsel er en rimelig straff. Begge to har over to års varetektsfradrag, og i praksis slippes nesten alle fanger ut etter å ha sonet to tredjedeler av straffen.

Tor Helge Flatens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, blir ikke å finne rettssalen i dag. Han er opptatt med en ny sak i Borgarting lagmannsrett. Dermed vil advokat Helge Wesenberg, som er Jarle Olsens forsvarer, representere begge de drapstiltalte under domsavsigelsen.

Les domsresultatet på bt.no