— Endelig får vi vedtatt denne saken. Utbyggerne har strukket seg langt, og det vil bli et flott område, sa Geir Dahle (Ap) da komité for miljø og byutvikling behandlet reguleringsplanen for Åsane senterområde i går.

155 færre p-plasser

Fylkesmannen har riktignok fortsatt inne en innsigelse mot planen, men assisterende fylkesmann Rune Fjeld varsler at den kan bli trukket.

— Dersom dette vedtaket legger seg på et antall parkeringsplasser som er forenlig med det meglingsresultatet byrådet og Fylkesmannen ble enige om 12. september, vil jeg tro at vi trekker innsigelsen, sier Fjeld.

Vedtaket i går kutter antallet mulige nye parkeringsplasser i området fra 985 til 830. Da kommer man Fylkesmannen i møte. Etaten leverte i slutten av september innsigelse mot planen.

"Da målet med reguleringsplanen er å transformere bydelssenteret til et mer urbant og miljøvennlig sted, med mindre vekt på den bilbaserte kjøpesenterstrukturen området har i dag, mener Fylkesmannen at parkeringsdekningen må reduseres" skriver seksjonssjef Egil Hauge i innsigelsen.

Utbyggerne hadde lagt opp til 20 parkeringsplasser pr. 1000 kvadratmeter handelsareal. Miljøverndepartementets retningslinjer tilsier kun 10 plasser pr. 1000 kvadratmeter.

- Død mastodont

Bystyreflertallet har redusert til 16 plasser pr. 1000 kvadratmeter i Åsane, som er det samme som byrådet og Fylkesmannen ble enige om. Men fordi bystyret ikke godtok de strenge bestemmelsene i sentrum, satte flertallet til side dette meglingsresultatet. Nå er det Miljøverndepartementet som skal avgjøre parkeringsreglene i Bergen, men de vil neppe overprøve Fylkesmannen.

Tina Åsgård (SV) krever at parkeringsdekningen skal tilsvare departementets retningslinjer. Dessuten vil hun ta vekk et stort næringsbygg.

— Det blir en død mastodont av et kontorbygg mellom idrettsbanene og boligene. Her burde det i stedet vært en grønn lunge, mener hun.

- For firkantet

I sitt brev uttrykker Fylkesmannen også misnøye med den planlagte arkitekturen.

"De skisser som er vist, særlig der Coop Obs! er tenkt plassert, bryter klart med bestemmelse i kommunedelplanen om fasader og estetiske løsninger ... En firkantet, enkel bygningskropp med lukkede fasader og en stor parkeringsflate i front vil kun sementere kjøpesenterpreget Åsane har i dag" skriver Hauge.

Denne reguleringsplanen er bare en av flere som er underveis i det sentrale Åsane. Like ved planlegges det stadion og næringsbygg, Åsane senter har hatt arkitektkonkurranse om senterområdet, og byrådet har satt i gang planarbeid for å se på mulighetene for å bygge lokk over motorveien.