De ansatte rundt om i Åsane bydel er invitert til å sende inn ideer til bedre rutiner og nye tiltak. Våren 2002, det første hele modellbydel-året, kom det inn 69 ulike forslag. Særlig aktive var ansatte ved Midtbygda sjukeheim og medarbeiderne i tekniske tjenester. Noen av ideene er satt ut i livet.

For eksempel har Midtbygda fått dagplasser ved rehabiliteringsavdelingen. Sykehjemmet har fått ny turnus bedre tilpasset beboernes behov. Vaktmestrene har fått ryddet arbeidsdagen og får bruke mer tid på byggvedlikehold. Bydelen har fått i stand egne arbeidstreningsgrupper for ungdom som har ramlet ut utdanningsløpet og arbeidslivet. Også Frisk-prosjektet på Åstveit er forankret i modellbydelen.

Helt konkret handler det om at en lærer og førskolelærer, utdannet som veiledere, har involvert seg i sykehjemmets plan for å få ned fraværet.

— De styrer oss litt, passer på at ansvaret blir plassert og holder igjen hvis jeg blir for ivrig. De fikk for eksempel forhindret at jeg ble prosjektleder, forteller Turid Hesjedal, styrer ved Åstveit.

Modellbydelen er Henning Trelleviks baby og han leder styringsgruppen.

— Det fortoner seg litt underlig at det må et eget prosjekt til for å iverksette de ansattes gode ideer?

— Jeg tror det var en omstillingstrøtthet i hele bydelen. Stadig toppstyrte omorganiseringer tok på. Modellbydelen ga de ansatte en mulighet til å komme på offensiven, sier Henning Trellevik som håper det beste av forsøket videreføres når modellbydelen avvikles ved årsskiftet. For eksempel de 11 veilederne, som kan erstatte innleide omstillingskonsulenter.