I juni skrev Bergens Tidende om at fylkeskommunen hvert år betaler 7,5 millioner kroner for å leie lokaler til Åsane videregående skole, blant dem en gammel paraplyfabrikk, en butikk og lagerlokaler.

— De har kummerlige forhold der ute. Dette er en sak som administrasjonen må gå videre med. Med dagens rente kan vi bygge mye for 7,5 millioner kroner i året, sa Roald Steinseide (Frp), leder for opplærings- og helseutvalget i Hordaland fylkeskommune da.

Nå er det satt av penger til nytt bygg i fylkesrådmannen sitt forslag til årsbudsjett for Hordaland fylke for 2011, som ble lagt frem i dag.

Forslaget skal gå gjennom i fylkestinget, men det blir neppe de helt store endringene.

- Vi gleder oss

  • Det var en veldig gledelig nyhet. Vi er glad for at det er kommet så langt at vi er prioritert til å komme inn i økonomiske- og prosjektplaner, sier rektor Martin Risøy ved Åsane videregående skole.

Nybygget skal stå ferdig i 2015. Ifølge Risøy er det snakk om et en samlokalisering med U. Phil videregående skole ved Åsane senter. Skolen kan nå ikke samle alle elevene, fordi de ikke har felleslokaler.

— Situasjonen her har ikke vært god. Vi trenger noen stabile og gode forhold, sier han.

— Dette er det optimale vi kunne ha håpet på i forhold til tidsfrister, og er utrolig positivt. Vi gleder oss.

Risøy har lenge vært fortvilet over situasjonen. I sommer sa han at han ikke skjønte hvorfor det ikke ble bygget en ny skole.

— De betaler 7,5 millioner for et bygg som de leier, når det finnes en ledig tomt like i nærheten. Det er jo ikke være lønnsomt i lengden.

Flere skoler bygges ut

Årsbudsjettet for videregående opplæring er like under 2,5 milliarder kroner.

I tillegg til nybygget til Åsane videregående skole, er det også satt av penger til nye Amalie Skram videregående skole i Bergen, som skal stå ferdig i 2013, nybygg og ombygging for de videregående skolene på Voss fra 2012 og tilbygg og ombygging ved Årstad videregående skole.