Stafetten inneholder løping, padling, sykling og svømming i området ved Liavannet på Nyborg.

  • Inntil 10 lag pr heat på tid.
  • 5 etapper, mix lag (jenter og gutter)
  • Aldersklasser 10 – 16 år. Max alder til sammen 70 år.
  • Det må være minst 2 jenter på laget.
  • NB! Svømme etappen må gjennomføres av personer som er minimum 14 år.

Oppmøte ved Domus senest kl. 12.30. Les mer her.