Det er flere årsaker til navneskiftet. For det første ble bruken av begrepet gymnas tatt bort for 30 år siden og stadig færre skoler omtaler seg nå som gymnas.

Men kanskje enda viktigere er alle misforståelsene navnet har ført til. I følge rektor Grete Berg Kirkeeide blir nemlig tid og ofte posten til Åsane Videregående skole på Nyborg sendt til Åsane Gymnas. Det har også skjedd at nye elever har møtt opp i Tertnesveien, mens de egentlig skulle vært på Åsane VGS på Nyborg.

Nå håper rektoren at navneskiftet vil gjøre at man unngår flere misforståelser.

– Vi jobbet med tre ulike alternativ, men kom raskt frem til at Tertnes Videregående skole var det best betegnende navnet, sier Kirkeeide til Åsane Tidende.

THOMAS GANGSTØE