På Koengen står et skiftelokomotiv klar til å trekke en gammel Flåmsvogn til Minde. En forsamling av politikere, næringslivsfolk og miljøaktivister samt en fyldig delegasjon under ledelse av fylkesmann Lars Sponheim går om bord. Planlegger Marit Pettersen i NSB har lokket delegasjonen med seg på en signingstur mellom Koengen og Minde for å promotere sitt store prosjekt; å kjøre passasjertog mellom Åsane og Flesland.

Ubrukt spor

— Det er første gang vi har fraktet passasjerer på denne strekningen siden "Leda" gikk med passasjerer til Amerika, forteller Pettersen, idet toget setter seg i bevegelse.

Farten er lav, men fra vi ruller inn i tunnelmørket i Koengen til vi på ny aner lys i tunnelen ved Bergen stasjon, tar det bare to minutter.

— Bussturen fra Koengen til Bystasjonen tar minst ti minutter, opplyser Pettersen.

— Dette er noe helt annet enn somletrikken vil klare, lyder det fra varaordfører Tor Woldseth (Frp). Den eneste av bypolitikerne som har tatt seg tid til togturen.

— Vi må unnskylde dem, sier Pettersen.

— De er på byutviklingskonferanse.

Togets velsignelse

Pettersen mener toget mellom Flesland og Åsane løser en rekke problemer:

Torgturen får en reisetid på 20 minutter, Bybanen vil ta en time.

Toget kan frakte åtte millioner passasjerer i året.

Biltrafikken kan reduseres med 20 prosent.

Med en jernbaneterminal på Flesland og ny havn der, kan 75 prosent av godstransporten fjernes fra sentrumskjernen.

200 mål med sentrumsnært areal frigjøres til bruk for bolig og næring.

Staten betaler for investeringene.

Staten yter tilskudd til drift av toget.

Ikke rart mange i forsamlingen lar seg begeistre.

Fylkesmannens velsignelse

— Jeg vil tale veldig sterkt for at Jernbaneverket skal gå inn for dette, sier fylkesmann Lars Sponheim.

Vi ruller inn i Kronstadtunnelen, og går nesten under Haukeland sykehus, som blir et av stoppene i en ny bane.

— Aller først må man lokalt bestemme seg for å flytte godshavnen til Flesland og legge jernbaneterminalen dit. Da kan vi frigjøre areal i sentrum og bygge en kompakt by, noe vi er svært opptatt av å få til.

På Kronstad skimter vi Bybanen.

— Her kan vi få et knutepunkt mot bybanenettet forklarer Pettersen.

Og så er vi på Minde der toget snur. Vi tøffer rolig tilbake, ruller inn mot jernbanestasjonen og Marit Pettersen peker ut mot godsterminalen langs Store Lungegårdsvannet, og sier.

— Her kan det frigjøres 90 mål med strandlinje.

— Det er en strandlinje jeg kan gå inn for, kommer det kontant fra fylkesmann Lars Sponheim.

Må satse på én hest

Bergenspolitikerne, med unntak av Frp, er skeptiske til togplanene.

— Jeg tror ikke staten vil bidra til begge deler. Toget mellom Åsane og Flesland er et lokalt NSB-prosjekt og ikke forankret i Jernbaneverket eller NSB sentralt. Jeg er livredd for at togplanene skal ødelegge for Bybanen, sier Dag Skansen (H), leder for komité for miljø og utbygging.

— Vi er ikke mot andre løsninger enn Bybanen og ser at kapasiteten til Bybanen kan bli et problem frem i tid. Men nå handler det om å få ferdigstilt Bybanen, sier Venstres gruppeleder Julie Andersland.