Før jul ble den nå 20 år gamle mannen dømt til seks måneders fengsel for fem tilfeller av biltyveri, fem tilfeller av promillekjøring og fire tilfeller av kjøring uten førerkort.

Arvet penger og sprit

Mannen hadde allerede en vanskelig oppvekst bak seg da han mistet sin far som 17-åring, ifølge Sogn tingrett. Og da faren etterlot seg en større pengesum samt et lager med hjemmebrent, ble det ikke noe bedre.

«Siktede begynte deretter å drikke svært mye og svært ofte, noe som synes å ha vært starten på siktedes kriminelle løpebane», skriver tingretten i dommen.

Sunnmørsmannen fikk sin første promilledom i 2006. Også den gangen ble han dømt for fem tilfeller av promillekjøring og biltyveri. Dommen ser imidlertid ikke ut til å ha dempet mannens trang til å kjøre bil når han drikker.

I varetekt

I perioden juli til november i fjor ble han igjen tatt med stjålet bil og promille i blodet fem ganger. Til slutt så ikke påtalemyndigheten andre løsninger enn å varetektsfengsle ham.

«Siktede synes å ha en modus hvor han — tilsynelatende uten fornuftig grunn - i beruset tilstand finner og kjører av sted med andres biler», skriver tingretten i dommen.

Sunnmøringen avla full tilståelse i Sogn tingrett, men ga også uttrykk for at han sannsynligvis ikke er i stand til å gjennomføre noe promilleprogram.

Dette, i tillegg til at 20-åringen ufortrødent fortsetter med promillekjøring og biltyveri, gjorde at retten vurderte seks måneders fengsel som en passende straff. Mannen fikk også 10.000 kroner i bot.