Om fire år fyller Fana gymnas 100 år. I 1916 startet skolen opp med Peter L. Grieg som rektor, far til dikteren Nordahl Grieg, som for to år siden fikk den nye store videregående skolen ovenfor Lagunen kalt opp etter seg.

Et av resultatene av nybygget Nordahl Grieg, kan bli at farens skole i fremtiden kun blir å finne i historiebøkene.

Må kutte skoler

— Det er jo ekstremt trist, men egentlig ikke noen overraskende nyhet. Det er en skole som har slitt med søkertall og vært nødt til å kutte plasser de siste årene, sier Jacob Mæhle, russ ved Fana gymnas og bystyrerepresentant for Høyre.

Som BT skrev på lørdag, vurderer Hordaland fylkeskommune å legge ned en rekke videregående skoler. BT har fått bekreftet at Fana gymnas står på listen over nedleggingstruete skoler.

Dagens skolestruktur er kostbar for fylkeskommunen. Ingen andre fylker er i nærheten av å ha et så høyt antall videregående skoler. Kun Finnmark og Sogn og Fjordane har færre elever pr skole.

Store nye skoler

Mange skoler til tross, fylkeskommunen har bygget og bygger nye skoleplasser i Bergen. Nordahl Grieg videregående skole åpnet høsten 2010 med plass til over 900 elever.

— De fleste elevene har sett at det har truffet Fana ganske hardt. Vi har snakket om at Nordahl Grieg "spiser" Fana. Selv om mange vil ta nyheten om nedlegging tungt, blir nok ikke overraskelsen stor, sier Jacob Mæhle.

Ved skolestart i 2014 skal Amalie Skram videregående skole stå ferdig. Også den skal kunne huse over 900 elever. Riktignok skal Tanks og Lønborg vidergående skoler legges ned, men med dem forsvinner færre enn 500 elevplasser. Antall elevplasser i Bergen vil ha økt betraktelig uten at elevtallet har holdt følge. I tillegg har de private videregående skolene i Bergen økt sitt elevtall kraftig.

Overrasket rektor

Rektor Leif Sigurd Danielsen ved Fana gymnas sier at han ikke er kjent med hva som står i høringsutkastet som etter planen skal legges frem torsdag eller fredag denne uken.

— Jeg vil gjerne lese høringsutkastet og se på argumentasjonen før jeg uttaler meg, sier han.

— Men hvis BTs opplysninger er korrekte, er du i så fall overrasket?

— Ja, det er jeg forsåvidt. Vi har jo levert vårt innspill i denne prosessen, og slik jeg forstår det, vil vi få mulighet til å si mer i den kommende høringsprosessen. Så får vi se hva som står om oss.

- Ingenting avgjøres nå

Leder for opplæringsutvalget i fylkeskommunen, Roald Steinseide (FrP), vil ikke kommentere innholdet i utkastet som skal behandles i opplæringsutvalget 5. juni.

— Jeg kan verken avkrefte eller bekrefte hvem som står på den listen. Jeg har ikke engang sett det siste utkastet fra Norconsult, sier Steinseide.

Han maner de utsatte skolene til ikke å få panikk dersom de skulle bli foreslått nedlagt i utkastet fra Norconsult.

— Det som er viktig for meg å få frem, er at det ikke vil bli tatt noen avgjørelser på dette tidspunktet. I opplæringsutvalget vil vi legge hele utkastet ut på høring, så kan alle parter få si sitt i høringsrunden. Først etter at alle høringssvar er kommet inn igjen, vil det bli en politisk behandling, sier Steinseide.