KJERSTI MJØR

Bør familien kvitte seg med katten, for å unngå at ungene blir allergiske senere i livet? Eller tvert imot kjøpe hund for å forebygge astma?

Forskere og leger har i løpet av det siste tiåret beveget seg fra det ene ytterpunktet til det andre. Først sa de: Unngå kjæledyr hvis du vil unngå astma og allergi hos barna dine. Sent på 90-tallet snudde forskerne på hælen. Ny viten viste tvert om at kjæledyr — særlig hund - kunne forebygge luftveisinfeksjoner.

Nå viser internasjonal forskning at begge deler er feil.

— Vi kan ikke lenger si at alle bør unngå kjæledyr, eller at alle bør ha. Sammenhengene er langt mer komplekse, sier postdoktor Cecilie Svanes ved Institutt for indremedisin i Bergen.

Hun fikk nylig en pris av den europeiske lungelegeforeningen for en artikkel om kjæledyr i tidsskriftet Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Alder og arv avgjørende

Svanes er med i styret for en stor, internasjonal studie om astma og allergi, der totalt 19.000 personer fra Europa, USA, Australia og New Zealand deltar.

Forskerne i European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) undersøker om miljøforhold i barndommen kan føre til luftveissykdommer i voksen alder.

— For noen virker det beskyttende med kjæledyr, viser våre funn, men for andre er dyrehold en risikofaktor. Så vanskelig er det, dessverre. Derfor må vi slutte med feilinformasjon, sier Svanes.

— I stedet må vi stille to viktige spørsmål: «Hvem er du?» og «Hvor gammel er du?». Både genetikk og alder avgjør om kjæledyr beskytter eller fører til allergi. Så langt vi vet er det eksponering i barndommen som teller.

Gentest på trappene

Svanes tror at det i fremtiden vil bli vanlig med en gentest på fastlegens kontor for usikre foreldre.

— Slik kan familier få individuelle svar på om medlemmene er arvelig disponert for astma og allergi i forbindelse med kjæledyr.

Dette mener ECRHS-forskerne at vi kan vite sikkert om dyreraser, astma og allergi:

Hund. Er du arvelig disponert for allergi, kan du ha nytte av å ha hund i barneårene. Er du ikke, bør du unngå hund. Hund fører til mindre høysnue, og ikke til økning av astma hos allergikere.

Katt. Er du arvelig disponert for astma og allergi, bør du unngå katt i barneårene - med mindre «alle» i nabolaget har katt. For blir du stadig utsatt for katteallergen på skolen eller i barnehagen, kan det være bedre også å ha katt selv.

Fugl. Beskytter ikke mot astma og allergi, og kan gi noe luftveisbesvær.

— Hva bør man svare barn som maser om kjæledyr?

— Hvis barnet ikke er tydelig allergisk, mener jeg at det er sunt og godt for barn å ha kjæledyr. Å kose med katten eller gå tur med hunden er en viktig trivselsfaktor og bra for helsen for øvrig.

Sprikende forskning

Professor Kai-Håkon Carlsen bekrefter at det er mer usikkerhet om årsaksmekanismene til astma og allergi i dag.

— Grunnen er at forskningen peker i både den ene og andre retningen. Det blir mye både for og imot kjæledyr, og mange av de vitenskapelige undersøkelsene har svakheter. Derfor gjelder det å holde tungen rett i munnen, sier professoren i luftveissykdommer hos barn ved Universitetet i Oslo.

Selv er Carlsen ikke i tvil om hva som er det eneste riktige rådet til barnefamilier som vurderer å skaffe seg kjæledyr.

— Jeg vil ikke råde familier med allergisk tilbøyelighet til å ha kjæledyr. Er det allergi i nær familie, er det økt risiko for at barnet utvikler allergi, hvis man anskaffer kjæledyr. Har man allergi, blir man alltid dårligere av å være sammen med dyr, sier Carlsen.