I Nymarksområdet hvor han er vokst opp, og også er bosatt nå, har han vært med på å bygge opp Nymark Velforening, og fått et grendehus på plass, som er blitt et viktig samlingspunkt i nærmiljøet. Som tidligere formann både i Nymark Velforening og Nymark IL har han lagt grunnlaget for stor aktivitet og frivillig deltakelse både blant barn, unge og voksne. Han er et engasjert samfunnsmenneske, som har stått på barrikadene i viktige saker som har berørt nærmiljøet. De siste to årene har han som leder av Christieparkens Venner vært pådriver for å gjenreise møllen i Christieparken. Willy Monsen gløder og får andre til å gløde.»

Årstadprisen er et samarbeid mellom Årstad bydelsstyre, Årstadåsposten og Årstad kulturkontor. Formålet med prisen er å gi en utmerkelse til den eller de som har gjort en innsats for bydelens kunst— og kulturliv, eller frivillig innsats til beste for nærmiljøet. Selve prisen er en bronseavstøpning av «Landåspiken», en skulptur av billedhuggeren Sofus Madsen laget i 1945.

ARKIVFOTO. ARASH NEJAD