KARI PEDERSEN Kari.pedersen@bt.no

— Det er klokt av bysamfunnet å lage varierte bomiljøer i stedet for rene gettoer, sier Borghild Lieng (Ap), leder i bydelsstyret. Mandag behandler bystyret en melding om boligetablering. I den forbindelse vil Arbeiderpartiet foreslå å selge unna utleieboliger i Årstad og bygge nytt i andre bydeler. Mye tyder på at forslaget får flertall. Tirsdag gikk bydelsstyret enstemmig inn for dette, og Ap, KrF, og Høyre har tidligere uttalt vilje til det samme i en komitimerknad. Bekymret for Landås Totalt har kommunen 2900 utleieboliger. Halvparten av disse ligger i Årstad bydel fordelt likt på Løvstakken og Landås. Årstad har 33.000 innbyggere. Ut ifra innbyggertallet alene burde bydelen hatt rundt 400 utleieboliger, ikke 1400.Borghild Lieng er særlig opptatt av å unngå ødelagte bomiljøer på Landås. For tiden pågår et generasjonsskifte i boligene som tidligere tilhørte Boligselskapet av 1956.På 50-tallet var det vanlige arbeidsfolk som ble tildelt kommunal bolig. Disse er etter hvert blitt gamle og pleietrengende. De som i dag flytter inn i kommunale utleieboliger har ikke alltid samme holdning til trappevask og fellesplikter. Et stort antall sosialt vanskeligstilte kan bli en belastning på bomiljøet, mener Lieng.- Dette er en sosial utfordring som bysamfunnet må påta seg. En bydel skal ikke ta dette nesten alene, sier Lieng til Bergens Tidende. For Årstad bydel har generasjonsskiftet i utleieboligene ført til voldsom økning i antallet sosialklienter og store overskridelser på budsjettet. Storhaugen består Tirsdag drøftet bydelsstyret det store underskuddet i Årstad. Bydelsstyret aksepterte spareplanen fra bydelsdirektør Ågot Himle, men avviste å nedlegge Storhaugen aldershjem.I BT fredag protesterte beboerne på Storhaugen høylytt mot å flytte.- Det forslaget er lagt død, fastslår lederen av bydelsstyret.