Det opplyser Bergen kirkelige fellesråd i en pressemelding. Det er foreløpig uklart hvor lenge kirken må holde stengt.

Årsaken til at galleriet siger kan være orgelets plassering.

— Orgelet er plassert på galleriet. Spillepulten er de siste år flyttet litt frem. Det kan være en medvirkende årsak til problemene, opplyser Bergen kirkelige fellesråd.

Tømrerne som nå jobber med å utbedre problemene, må inn i krypekjelleren under kirken før de kan begynne arbeidet med å rette opp skaden. De må også avklare om det kan være asbest i bygget før de kan gå i gang.

Sokneprest Signe Sandberg jobber iherdig med å finne alternative løsninger for kirkegjengerne i Årstad. Menighetene har flere rom og Sandberg opplyser at hun vil gjøre alt hun kan for å avvikle menighetens arbeid på best mulig måte..

Det er selskapet Akasia som utfører jobben. Selskapet har ansvar for drift og vedlikehold av kirkene, på vegne av Bergen kirkelige fellesråd.

MÅ STENGE: Årstad kirke må stenge en periode fordi galleriet siger.
Arkivfoto