KARI PEDERSEN

– Trist og uverdig å ha denne trusselen om nedleggelse hengende over oss år etter år, sier rektor Svein Davidsen.

Siden 1993 har Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune spleiset på driften av internatet ved Årstad skole.. Som spesialskole er Årstad kommunens ansvar, mens internatet ved skolen ligner en barnevernsinstitusjon, som er fylkets ansvar. Avtalen er derfor at kommunen betaler 75 prosent, fylket 25 prosent.

Nesten hvert år siden 1993 har enten kommunen eller fylket truet med å kutte i bevilgningen. I år kommer trusselen fra fylket.

Da 2001-budsjettet ble vedtatt, bevilget fylket bare halvparten av 1,6 millioner, som er fylkets andel av årets utgifter.

Avgjøres i fylkesutvalget Fylkesrådmannen er nå negativ til å bevilge de resterende 800.000 kroner. Neste torsdag skal saken opp i fylkesutvalget. Dersom politikerne også vender tommelen ned, må internatet stenge utpå høsten, fastslår Svein Davidsen.

– Faren er der for at internatboere som mister tilbudet sitt, en dag ender som «tunge» barnevernsbrukere.

Da blir utgiftene for en av dem fort like store som hele bevilgningen til internatet, påpeker Davidsen.

– Bytt avtaler Lei av årlig kamp for driften, ber rektor om at kommunen og fylket legger kortene på nytt.

– Det fins flere slike spleiseavtaler. Hvorfor kan ikke de to partene bli enige om å ta fullt ansvar for hver sitt tiltak, i stedet for å utsette oss for denne årlige uvissheten? Spør rektor Svein Davidsen.