I yrkesstova tysdag 29. januar klokka 19.00

Saker som skal bli tatt opp må meldast styret innan 15. januar