• Vi har bedre forståelse for hendelsesforløpet, men det er for tidlig å si noe om årsaken til eksplosjonen.

Avdelingsleder Tom Ivar Hansen i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier dette til Bergens Tidende. I går var han og kollegaen hans, overingeniør Arne Dybwad, på befaring i de utbrente og forvridde restene av tankanlegget der det oppsto eksplosjon og en heftig brann i to av tankene til Vest Tank på industriområdet i Sløvåg. Også to kriminalteknikere fra Hordaland politidistrikt var i arbeid i brannruinene i går.

Finner årsaken

— Vi var her for å få et inntrykk av åstedet og skaffe den informasjon vi kan, sa Hansen da Bergens Tidende traff ham i Sløvåg i går ettermiddag.

— Tror du årsaken blir funnet?

— Ja, sammen med politiet mener jeg bestemt at vi skal klare å finne svar på hvorfor det oppsto en så kraftig eksplosjon.

— Tror du brannen startet på utsiden av tankene?

— Nei.

— Er det kommet frem opplysninger som tyder på brudd på forskriftene eller andre kritikkverdige forhold som eieren av anlegget kan lastes for?

— Det er det altfor tidlig å si noe om. Først må politiet og vi finne ut hva som har skjedd. Først når det er avklart, har vi grunnlag for å si om det eventuelt har skjedd brudd på sikkerhetsbestemmelsene, sier Hansen.

Gjenstår mye

Lensmann Henry Indrebø i Gulen sier til BT at det gjenstår mye etterforskningsarbeid i saken.

— Vi skal avhøre en lang rekke personer som var til stede da det eksploderte. Det gjenstår også en del å undersøke på åstedet. Det vil ta tid før vi kan konkludere om årsaken og om det kan ha skjedd noe straffbart, sier lensmann Indrebø.

BEFARING: Avdelingsleder Tom Ivar Hansen kunne ikke si noe om årsaken til eksplosjonen etter befaringen.