Solveig Hoff Nesheim ble funnet død i cellen på morgenen 20. juni 2011, etter å tilbrakt natten i arresten. Saken ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker, som nå bøtelegger en av arrestforvarerne som var på vakt da Nesheim døde, skriver ba.no. Vedkommende skal ha gjennomført tilsynet markert forskjellig fra de andre som er avhørt i saken.

— Gikk rett forbi cellen

Ifølge påtalevedtaket ble det i løpet av natten gjennomført inspeksjonsrunder cirka hvert 30. minutt.

I praksis blir dette gjort ved at et tidsur i enden av cellegangen avgir et signal hver halvtime. Arrestforvareren som skal ta inspeksjonsrunden trekker først et kort i enden av cellegangen for å slå av lydsignalet. Deretter skal vedkommende trekke et annet kort ved hver enkelt celle, som en bekreftelse på at at han har sett til personene.Mens de øvrige arrestforvarerne stanset opp utenfor cellen til Nesheim, gikk den bøtelagte arrestforvareren rett forbi, ifølge påtalevedtaket.

Videre står det om vedkommende at «Inspeksjonsrundene synes å ha vært innrettet mot å stanse tidsuret i enden av gangen, ikke av reelt hensyn til arrestantene, slik arrestforskriften krever».

— La seg til å sove

Politiet var i utgangspunktet uenig i at Nesheim skulle settes i arrest, fordi man mente at hun ikke hørte hjemme der, men burde tas hånd om av helsevesenet. Det ble likevel besluttet at hun skulle settes i arresten om natten og deretter fremstilles for legevakten på nytt dagen etter. Det ble ikke gitt føringer om skjerpet tilsyn, heter det i Spesialenhetens avgjørelse.

I tillegg til Nesheim var det bare to andre personer i den delen av arresten hvor hun satt.

Ifølge tidsangivelsen på overvåkningsbildene av cellen hvor Nesheim satt, la hun seg til å sove cirka 20 minutter over midnatt. Av lyd- og bildematerialet fra cellen ses det bevegelse hos henne frem til klokken 04.18. Siste lyd fra Nesheim registreres klokken 04.21. ## Funnet død om morgenen

Rundt klokken ni om morgenen hadde en politipatrulje kommet for å ta med seg Nesheim til legevakten. Etter å ha åpnet døren, slått på lyset i cellen og forsøkt å få kontakt ved å riste lett i henne, ble det med en gang klart at hun var død, heter det i påtalevedtaket.

Av sakkyndige har dødstidspunktet blitt anslått til mellom klokken 06.30 og 08.30. Den rettsmedisinske kommisjonen bemerker at døden kan ha inntruffet så tidlig som 04.30. I påtalevedtaket påpeker Spesialenheten at det er behov for å vurdere bedre retningslinjer og opplæring i tilsyn med rusede personer som sover på cellen.

DØDE: 20 år gamle Solveig Hoff Nesheim døde mens hun satt i glattcelle ved Bergen sentrum politistasjon.