— Vi venter på den endelige obduksjonsrapporten. Når den kommer, vil vi sende saken fra oss til danske politimyndigheter, sier politiadvokat Ørjan Ogne.

Etter at en 20-åring ble funnet død på danskebåten MS «Bergensfjord» tidlig en mandag i april, har Ogne vært påtaleansvarlig for saken.

Arrest-kritikk

20-åringen skal ha vært svært beruset da han ble satt inn i arresten. I en tidligere BT-sak har Jørg Mørland i Folkehelsa uttalt seg kritisk til rutinene for kontroll med rusede arrestanter. Fjordline på sin side har vist til at 20-åringen ble kontrollert hver halve time.

— Det var ikke noe som tydet på at noe var galt, før nattevakten oppdaget at det var en krisesituasjon og slo alarm klokken 07.50, sa Fjordline-direktør Ingvald Fardal dagen etter dødsfallet om bord.

Bergenspolitiet ble umiddelbart tilkalt til danskebåten - og det ble satt i gang en såkalt undersøkelsessak.

- Gjort mye

— Vi har gjort mye. Blant annet har vi fått avklart at ingenting tilsier at det har skjedd noe straffbart rundt dødsfallet, sier politiadvokat Ørjan Ogne.

Forklaringen på at arrest-dødsfallet snart overtas av dansk politi, er at danske politimyndigheter har såkalt primærjurisdiksjon om bord på den danskregistrerte båten. Det gjelder uavhengig av hvilken nasjons farvann båten er i når noe skjer.

— Vi har gjort noe innledende etterforskning i samarbeid med danskene. Men det er danske regler som gjelder om bord, og norsk politi har ikke anledning til å drive med etterforskning i Danmark, sier Ogne.

Avgjør etterforskning selv

Ifølge politiadvokaten blir 20-åringens opphold i arresten noe som dansk politi eventuelt må se nærmere på:

— Det som må avklares videre, er den omkomnes opphold på cellen og hvordan tilsynet med ham var der. Vi har selvfølgelig fått informasjon om det, men det overlater vi til danske myndigheter å ta stilling til, sier Ogne.

- Du har tidligere sagt at ingenting tyder på at det har skjedd noe straffbart. Gjelder det også rutinene om bord?

— Det er det danskene må se på, om de vil. Det har ikke vi anledning til å gå inn i. Det er også opp til dansk politi å avgjøre om de i det hele tatt vil starte en politietterforskning.

Skal vurdere tiltak

Den endelige obduksjonsrapporten om den omkomne 20-åringen kommer trolig innen noen uker.

Ingvald Fardal, adm.dir. i Fjordline, synes det høres fornuftig ut å flytte etterforskningen til Danmark.

— Jeg er ydmyk og åpen til de konklusjoner politiet kommer med. Dersom politiet har funnet svakheter eller har innspill til noe vi kan gjøre bedre i fremtiden, vil vi lytte aktivt og vurdere tiltak, sier Fardal.

FUNNET HER: I denne arresten om bord på «Bergensfjord» satt den 20 år gamle mannen. Gjenopplivingsforsøk var forgjeves. ARKIVFOTO: FJORDLINE