Da Arnhild Nelly Thorseth og familien skulle ha konfirmasjon i juni, leide de et lokale i Møllendalsveien. På kommunens grunn like ved siden av fråtset rotter og fugler i matavfall som var slengt langs veien.

— Det så helt forferdelig ut. Det var mange poser med matavfall, bilseter, en vaskemaskin, dekk og materialer. Avfallet ble dratt utover av fuglene og rottene, forteller Thorseth.

Kommunens plikt

For at lukten og synet av avfallet ikke skulle ødelegge for festen, bestilte familien en konteiner fra BIR og begynte å rydde bort bosshaugen. Regningen for konteinerleie og -tømming kom på 3090 kroner.

FAKTURA: Thorseth måtte ut med 3090 kroner for å bli kvitt 780 kg boss fra kommunens grunn.

Etter en politivedtekt har grunneiere i Bergen sentrum (gamle Bergen kommune) plikt til å holde området utenfor egen eiendom rent og ryddig. Derfor sendte Thorseth en henvendelse til kommunen for å få dekket deler av regningen.— Dette synes jeg er rimelig. Vi kan godt betale for leie av konteineren, men da bør kommunen i hvert fall betale for innleveringen av avfallet. Det er tross alt vi som har gjort den tunge jobben med å få bosset opp i konteineren.

Hun regnet med det ville ta lang tid å få kommunen til å ta affære. For å få området fint før konfirmasjonen tok de saken i egne hender, uten å kontakte kommunen på forhånd.

«Ingen saksjonsmulighet»

Det er Trafikketaten i Bergen kommune som kontrollerer at grunneierne overholder pliktene sine og gir gebyrer til dem som slurver. I et brev fra Trafikketaten innrømmes det at det er kommunens ansvar å holde det aktuelle området rent.

«Ettersom rydding allerede er utført har Trafikketaten ingen sanksjonsmulighet», heter det videre.

— Vi er ikke snillere med oss selv enn med andre. Hvis vi kommer over forsøpling blir det gebyrer uavhengig av hvem som eier eiendommen, bedyrer Arvid Heggestad, avdelingsleder i Trafikketaten.

- Ville reagert

Hvert år skriver kommunen ut mellom 1000 og 1500 gebyrer for forsøpling og manglende strøing og måking om vinteren. Heggestad anslår at rundt én prosent av tilfellene gjelder kommunale eiendommer.

REAGERTE: Her er ett av tilfellene Trafikketaten reagerte mot i sommer. Det er skrevet ut 475 gebyrer i 2013 frem til 31. august, mot 680 for samme periode i 2012. - Jeg håper og tror at folk er blitt flinkere, sier avdelingsleder Arvid Heggestad.
BERGEN KOMMUNE

Gebyrsatsene er 1000 kroner første gang, og 1500 kroner for hvert gjentakende tilfelle innenfor noen måneder. Hvis det er snakk om store hvitevarer som ikke skaper problemer med skadedyr, kan kommunen gi en frist for fjerning i stedet for gebyr.— Slik tilfellet i Møllendalsveien blir beskrevet hadde vi trolig reagert med både gebyr og frist for fjerning hvis vi hadde blitt varslet på forhånd.

- Feil pengebruk

Da Thorseth mottak svaret fra Trafikketaten, sendte hun invitasjonen til spleiselag videre til BIR og Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune. Når BT først snakker med henne har hun ikke mottatt noe svar.

— Det er jo fantastisk at noen tar et slik initiativ, men BIR kan ikke være med å betale for opprydding av boss som flyter rundt omkring, det blir feil bruk av pengene som kommer inn fra husholdningene, sier kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i det kommuneeide selskapet til Bergens Tidende.

Hun legger til at Bir sponser en oppryddingsdugnad hver vår, hvor selskapet deler ut sekker og henter avfall gratis.

Vil betale

Det er Etat for bygg og eiendom som har ansvar for å holde eiendommen i Møllendalsveien ren.

— Vi har nå behandlet saken og ber Thorseth om å sende oss kvitteringer, så vil vi dekke alle utleggene hun har hatt. Normalt ønsker vi å bli varslet på forhånd, men dette var en veldig spesiell sak og det er jo veldig flott at folk rydder opp på kommunal grunn, sier jurist Birte Helland i etaten.

— Hvis folk kommer over forsøpling på kommunens eiendommer, kan de enten ta kontakt med Trafikketaten eller direkte med oss, sier direktør Bjørn Ove Lid i Etat for bygg og eiendom.

Han mener kommunen er flink til å rydde etter seg når de får melding om forsøpling, og viser til de i forkant av 17. mai kjørte bort byggavfall fra et borettslag til tross for at det var plassert utenfor grensen til den kommunale eiendommen.

Etter at BT kontaktet kommunen, tok det ikke lang tid før Thorseth fikk et brev fra Etat for bygg og eiendom.

— Det er jo veldig fint at de nå vil ta regningen, men jeg håper det blir litt enklere for nestemann som velger å rydde for kommunen. Jeg synes ikke fakturaen skulle blitt sendt til meg i det hele tatt, men direkte til kommunen, sier hun.