Arne Næss fikk siden en mangslungen yrkeskarriere. Han seilte til sjøs som reparatør, arbeidet i forsikringsbransjen og startet i 1956 fiskematbedrift i Bergen Sentrum.

Arne Næss ble valgt inn i Bergen bystyre i 1964. Det var begynnelsen på en spennende lokalpolitisk karriere. Næss ble varaordfører i 1976 og KrFs første ordfører i byen i 1984. Det ble åtte år som varaordfører og fire år i ordførerstolen.

I tillegg har Næss sittet i et stort antall styrer og råd i Bergen kommune, blant annet formannskap, finansutvalg, og kommunalutvalg mm. Næss var også styremedlem i Festspillstyret, i Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap og hadde også sete i NVEs Hovedstyre i en årrekke.

Skattet taler

Arne Næss var en skattet taler og debattant i Bystyret. Han var en god og smidig møteleder og replikkene satt ofte løst. Han presenterte KrFs politiske standpunkt på en måte som vant respekt i andre parti. Som ordfører holdt han en åpen dør for byens borgere, og hadde nær kontakt med alt som rørte seg innen næringsliv, frivillige organisasjoner og samfunnslivet generelt. Av konkrete saker som opptok Næss sterkt, kan nevnes løsningen for nordre innfartsåre og bompengeringen i Bergen. Mange vil også huske situasjonen i 1984/85 da ordfører Næss gjennom stor handlekraft klarte å skaffe en slunken bykasse et ekstra statstilskudd på 60 millioner kroner! I Arne Næss hadde Bergen by en ordfører som la mange alen til byens vekst og utvikling.

Han har i alle år vært frikirkemann, en trofast medarbeider i sin menighet. Samtidig var Næss en frikirkemann som hadde en vidsynt tilnærming til kirke— og kulturliv.

Heder

Arne Næss har også hatt et langvarig aktivt medlemskap i Motorførernes Avholdsforbund (MA), som styremedlem i perioden 1956-68 og formann i sentralstyret fra 1976 til 1980. Han fikk i 1976 MAs høyeste utmerkelse, MAs gullmedalje for sin innsats i organisasjonen. Arne Næss er blitt kåret som årets politiker av Bergens Tidende og mottok i 1983 Dannebrogordenen.Arne Næss bygde sammen med sin kjære Halldis et godt og trivelig hjem for deres tre sønner. Det var et tungt slag da Halldis døde i 1992. I dag kan jubilanten glede seg over syv barnebarn som er svært glade i sin bestefar!

80-årsdagen ble feiret allerede 5. februar med en feststund i peisestuen i Frikirken i Bergen. I dag er han bortreist.

KrF i Bergen takker sin første ordfører for stor og helhjertet innsats i mange år.

KRISTIAN HELLAND varaordfører/gruppeleder for KrF